de homepagina voor het laatste nieuws hier vindt u alles over onze producten de meest gestelde vragen en ondersteuning bij problemen zo kunt u ons vinden vraag gerust informatie aan
 
 
ONDERSTEUNING M.B.T. BAC-FINAD 4.2 KUNT U HIER TERUGVINDEN !

  Installatie BAC-Finad in Windows 95/98
Installatie BAC-Finad in Windows ME
Installatie BAC-Finad in Windows 2000/XP

Opstarten van een administratie
Het invoeren van de beginbalans
Nieuwe administratie aanmaken
Jaarafsluiting/historische overzichten
Instellingen voor USB/WINDOWS printer


Installatie BAC-Finad in Windows 95/98

In de systeeminstellingen van Windows dienen twee wijzigingen te worden aangebracht:

 1. Er dient een pad (path) te worden opgenomen, naar de directory waarin het programma staat geďnstalleerd.
  Volgt u de standaard installatie procedure (aan te bevelen), dan is dit de directory C:\FIN4
 2. Het aantal files dat tegelijk open kan zijn dient opgehoogd te worden (veilige waarde hierbij is 90)
Vervolgens kan BAC-Finad worden geďnstalleerd en de snelkoppeling worden aangepast.

Voor het toevoegen van het pad gaat u als volgt te werk:
 • Start de windows verkenner op en lokaliseer in de hoofddirectory (C:\) het bestand AUTOEXEC.BAT, een andere methode is om het bestand via Start => Zoeken => Bestanden of mappen te vinden
 • Klik vervolgens met de rechter muisknop op dit bestand en kies voor Bewerken
 • Het bestand wordt nu in het kladblok geopend, zoek naar een regel die begint met PATH=, vindt u deze regel voeg dan een het einde van deze regel de tekst ;C:\FIN4 toe (vergeet niet te beginnen met een punt komma)
 • Vindt u geen regel die met PATH= begint, voeg dan zelf een nieuwe regel toe met de tekst PATH=C:\FIN4
 • Sluit het bestand na de door u doorgevoerde wijziging (kruisje rechtsboven)
 • Er zal u dan gevraag worden of u de wijzigingen wilt opslaan, bevestig dit met het drukken op de Ja

Voor het ophogen van het aantal files gaat u als volgt te werk:
 • Start de windows verkenner op en lokaliseer in de hoofddirectory (C:\) het bestand CONFIG.SYS, een andere methode is om het bestand via Start => Zoeken => Bestanden of mappen te vinden
 • Klik vervolgens met de rechter muisknop op dit bestand en kies voor Openen met ...
 • Selecteer vervolgens uit de getoonde lijst het programma NOTEPAD (kladblok) of WORDPAD
 • Het bestand wordt nu geopend, zoek naar een regel die begint met files=, vindt u deze regel kontroleer dan of de waarde die hierbij is opgegeven minimaal op 90 staat, zoniet pas dit dan aan
 • Vindt u geen regel die met files= begint, voeg dan zelf een nieuwe regel toe met de tekst files=90
 • Sluit het bestand na de door u doorgevoerde wijziging (kruisje rechtsboven)
 • Er zal u dan gevraagd worden of u de wijzigingen wilt opslaan, bevestig dit met het drukken op de Ja
Om de door u uitgevoerde wijzigingen te activeren, zult u uw computer opnieuw moeten opstarten, sluit alle programma's en start uw computer opnieuw op

We kunnen BAC-Finad nu gaan installeren.
 • Plaats hiervoor de CD in de Cd-speler
 • Als de installatie niet automatisch opstart, selecteer dan de Cd-speler en dubbelklik op het bestand BAC-Finad
 • Of dubbelklik op het bestand BAC-Finad, dat u via email heeft ontvangen
 • Volg de stappen van de installatie zoals ze worden voorgeschreven (installatie directory is C:\FIN4)
Na de installatie kunt u het programma opstarten door via Start => Programma’s => BAC Software op F.EXE te klikken.
Op sommige Windows95/98 systemen wordt deze manier van opstarten niet goed geďnstalleerd, u dient dan zelf een snelkoppeling naar het programma aan te maken, hoe dit in zijn werk gaat kunt u hieronder lezen:
 • Druk met de rechter muisknop op een lege plek op het bureaublad
 • Kies voor Nieuw en vervolgens voor Snelkoppeling
(zie afbeelding)
maak een snelkoppeling aan naar BAC-Finad
 • Druk op de knop Bladeren, dubbelklik op de map FIN4 en dubbelklik vervolgens op F
 • In de Opdrachtregel: staat dan ingevuld C:\FIN4\F.EXE klik vervolgens Volgende >
 • In het veld Selecteer een naam voor de snelkoppeling: vult u in BAC-Finad 4.2 en klikt u op Volgende >
 • Kies een pictogram voor uw snelkoppeling en klik op Voltooien
 • Uw snelkoppeling is nu op het bureaublad aangemaakt, hier moet u echter nog een aantal eigenschappen van wijzigen, klik hiervoor met de rechter muisknop op het pictogram van uw snelkoppeling en klik vervolgens op Eigenschappen
 • Bij het tabblad Scherm klikt u Volledig scherm aan
 • Bij het tabblad Programma dient Venster sluiten bij afsluiten aangevinkt te staan
 • Druk vervolgens op OK om uw wijzigingen op te slaan
 • U kunt nu het programma opstarten door dubbel te klikken op dit pictogram
 • Als alles correct is verlopen, zal het opstartscherm van BAC-Finad nu verschijnen (in een volledig scherm)
Tijdens de installatie zijn standaard drie administraties toegevoegd te weten:
 1. Lege administratie (NLG)
 2. Lege administratie (EURO)
 3. Standaard rekeningschema (EURO)
Indien u zelf uw eigen rekeningschema in wilt gaan voeren, kunt u het beste als basis hiervoor een van de lege administraties kiezen.

Volg bijgaande link voor meer informatie over het opstarten van een administratie.

Veel succes met het gebruik van BAC-Finad !!!


Installatie BAC-Finad in Windows ME

In de systeeminstellingen van ME dienen twee wijzigingen te worden aangebracht:

 1. Er dient een pad (path) te worden opgenomen, naar de directory waarin het programma staat geďnstalleerd.
  Volgt u de standaard installatie procedure (aan te bevelen), dan is dit de directory C:\FIN4
 2. Het aantal files dat tegelijk open kan zijn dient opgehoogd te worden (veilige waarde hierbij is 90)
Vervolgens kan BAC-Finad worden geďnstalleerd en de snelkoppeling worden aangepast.

Voor het toevoegen van het pad gaat u als volgt te werk:
 • via Start kiest u voor Uitvoeren
 • in het veld Openen tikt u ververolgens in msconfig en drukt op OK (zie onderstaande afbeelding)
via Start -> Uitvoeren gaat u msconfig opstarten
 • Selecteer nu het tabblad Omgeving
 • Zoek in de lijst met variabelen naar de variabele met de naam PATH
 • staat deze variabele in de lijst klik dan één maal op de naam PATH en kies voor Bewerken
 • staat deze variabele niet in de lijst klik dan op Nieuw en vul bij de naam van de variabele PATH in
 • we gaan vervolgens de waarde van de variabele Path aanpassen
 • is het veld Waarde van de variabele: leeg, vul hier dan C:\FIN4 in (de directory waarin u BAC-Finad heeft geďnstalleerd)
 • is het veld niet leeg druk op de End toets, om helemaal achter aan de tekst te komen te staan met de cursor (LET OP de tekst mag niet “blauw” zijn als u het pad gaat toevoegen)
 • Tik vervolgens achter aan de tekst: ;C:\FIN4 toe (vergeet niet te beginnen met een punt komma)
 • Druk vervolgens op OK om uw wijzigingen op te slaan
(zie afbeelding)
voeg het pad C:\FIN4 toe in de variable path
Voor het ophogen van het aantal files gaat u als volgt te werk:
 • Selecteer nu het tabblad System.ini (in het scherm hulpprogramma voor systeemconfiguratie)
 • Klik met de muis op de plus voor [386Enh]
 • Klik één maal op de tekst [386Enh], zodat deze blauw wordt
 • Kies vervolgens voor Nieuw
 • Vul in het vierkant dat nu ontstaat de tekst: PerVMFiles=90 in en druk op Enter
 • Druk vervolgens op OK om uw wijzigingen op te slaan
(zie volgende afbeelding)
toevoegen van PerVMFiles=90 in [386Enh] van de System.ini
We kunnen BAC-Finad nu gaan installeren.
 • Plaats hiervoor de CD in de Cd-speler
 • Als de installatie niet automatisch opstart, selecteer dan de Cd-speler en dubbelklik op het bestand BAC-Finad
 • Of dubbelklik op het bestand BAC-Finad, dat u via email heeft ontvangen
 • Volg de stappen van de installatie zoals ze worden voorgeschreven (installatie directory is C:\FIN4)
Na de installatie kunt u het programma opstarten door via Start => Programma’s => BAC Software op F.EXE te klikken.
Het programma zal zich nu openen in een venster, om goed met BAC-Finad te kunnen werken, dient u het zodanig in te stellen dat het op een volledig scherm werkt.

Onderstaand worden de instellingen hiervoor doorgenomen.
 • Druk met de muis op het icoontje links boven in het scherm en kies vervolgens voor Eigenschappen
 • Bij het tabblad Scherm klikt u Volledig scherm aan
 • Bij het tabblad Programma dient Venster sluiten bij afsluiten aangevinkt te staan
 • Druk vervolgens op OK om uw wijzigingen op te slaan
 • De naam F.EXE (via Start => Pprogramma’s => BAC Software)kunt u eventueel aanpassen door hier met de rechter muisknop op te drukken, vervolgens voor Naam wijzigen te kiezen, deze te veranderen in b.v. BAC-Finad 4.2 en op OK te drukken
 • Als alles correct is verlopen, zal het opstartscherm van BAC-Finad nu verschijnen (in een volledig scherm)
Tijdens de installatie zijn standaard drie administraties toegevoegd te weten:
 1. Lege administratie (NLG)
 2. Lege administratie (EURO)
 3. Standaard rekeningschema (EURO)
Indien u zelf uw eigen rekeningschema in wilt gaan voeren, kunt u het beste als basis hiervoor een van de lege administraties kiezen.

Volg bijgaande link voor meer informatie over het opstarten van een administratie.

Veel succes met het gebruik van BAC-Finad !!!


Installatie BAC-Finad in Windows 2000/XP

In de systeeminstellingen van XP dienen twee wijzigingen te worden aangebracht:

 1. Er dient een pad (path) te worden opgenomen, naar de directory waarin het programma staat geďnstalleerd.
  Volgt u de standaard installatie procedure (aan te bevelen), dan is dit de directory C:\FIN4
 2. De vermelding van het aantal files in het bestand CONFIG.NT dient opgehoogd te worden (veilige waarde hierbij is 90)
Vervolgens kan BAC-Finad worden geďnstalleerd en de snelkoppeling worden aangepast.

Voor het toevoegen van het pad gaat u als volgt te werk:
 • Start het configuratiescherm op (Start => (Instellingen) => Configuratiescherm)
 • Dubbelklik op Systeem (zie onderstaande afbeelding)
kies in configuratiescherm voor systeem (dubbelklikken)
 • Selecteer nu het tabblad Geavanceerd en druk vervolgens op de Omgevingsvariabelen
 • In het onderste gedeelte van het scherm (Systeemvariabelen) zoekt u de variabele Path op, selecteert deze en drukt vervolgens op Bewerken
 • Er opent zich dan een scherm, waarbij de huidige waarde van de variabele Path wordt weergegeven
 • Druk op de End toets, om helemaal achter aan de tekst te komen te staan met de cursor (LET OP de tekst mag niet “blauw” zijn als u het pad gaat toevoegen)
 • Tik vervolgens achter aan de tekst: ;c:\fin4 toe (vergeet niet te beginnen met een punt komma)
(zie afbeelding)
voeg het pad c:\fin4 toe in de omgevingsvariable path
 • Druk vervolgens 3 maal op OK om uw wijzigingen op te slaan
Voor het ophogen van het aantal files gaat u als volgt te werk:
 • Ga via Start naar Zoeken en vervolgens naar Alle bestanden en mappen
 • Tik in het veld “De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam:” de tekst config.nt in en druk vervolgens op de drukknop Zoeken
 • In het rechter gedeelte van het scherm selecteert u nu met de rechter muisknop het bestand in de C:\WINDOWS\system32 directory
 • En kies vervolgens voor Openen
 • Mocht u het bestand niet direct kunnen bewerken, selecteer dan de optie Het programma in een lijst selecteren, druk op OK en selecteer vervolgens uit de lijst met programma's het Kladblok of de Wordpad MFC-toepassing
(zie volgende afbeelding)
aanpassen van het bestand CONFIG.NT in de \windows\system32 directory
 • Onderaan in dit bestand vindt u een regel files=40, pas dit aan in files=90
 • Sluit het bestand vervolgens (X rechtsboven in de hoek)
 • Het programma vraagt dan vervolgens om de wijzigingen in het bestand CONFIG op te slaan
 • Bevestig dit met Ja
We kunnen BAC-Finad nu gaan installeren.
 • Plaats hiervoor de CD in de Cd-speler
 • Als de installatie niet automatisch opstart, selecteer dan de Cd-speler en dubbelklik op het bestand BAC-Finad
 • Of dubbelklik op het bestand BAC-Finad, dat u via email heeft ontvangen
 • Volg de stappen van de installatie zoals ze worden voorgeschreven (installatie directory is C:\FIN4)
Na de installatie kunt u het programma opstarten door de snelkoppeling op het bureaublad (BAC-Finad 4.2) of via Start => Alle programma’s => BAC Software op BAC-Finad 4.2 te klikken.
Het programma zal zich nu openen in een venster, om goed met BAC-Finad te kunnen werken, dient u het zodanig in te stellen dat het op een volledig scherm werkt.

Onderstaand worden de instellingen hiervoor doorgenomen.
 • Druk met de muis op het icoontje links boven in het scherm en kies vervolgens voor Eigenschappen
(zie volgende afbeelding)
aanpassen van de eigenschappen snelkoppeling BAC-Finad
 • Bij het tabblad Opties klikt u Volledig scherm aan
 • Bij het tabblad Indeling dient u ervoor te zorgen dat zowel de Schermbuffergrootte als de Venstergrootte op 80 x 25 staan
 • Druk vervolgens op OK
 • In het scherm dat vervolgens opkomt, selecteert u de optie Eigenschappen opslaan voor volgende vensters met dezelfde naam
 • Druk vervolgens op OK
 • Als alles correct is verlopen, zal het opstartscherm van BAC-Finad nu verschijnen (in een volledig scherm)
 • Mocht de volgende keer dat u BAC-Finad opstart, dit toch weer in een venster worden geopend, klik dan met de rechter muisknop op de snelkoppeling BAC-Finad 4.2, ga naar Eigenschappen, vervolgens naar het tabblad Scherm en klik Volledig scherm aan. Sla de wijziging op door op OK te drukken.
Tijdens de installatie zijn standaard drie administraties toegevoegd te weten:
 1. Lege administratie (NLG)
 2. Lege administratie (EURO)
 3. Standaard rekeningschema (EURO)
Indien u zelf uw eigen rekeningschema in wilt gaan voeren, kunt u het beste als basis hiervoor een van de lege administraties kiezen.

Volg bijgaande link voor meer informatie over het opstarten van een administratie.

Veel succes met het gebruik van BAC-Finad !!!

Wilt u deze informatie nog eens nalezen, of afdrukken. Selecteer dan onderstaande PDF link!

PDF BAC-Finad installeren op een XP systeemInstallatie BAC-Finad op een XP-systeem
Opstarten van een administratie

Hieronder wordt besproken welke handelingen u moet verrichten, om een administratie te gaan opstarten.

Om te beginnen dient u de administratie te selecteren, waarin u wilt gaan werken. Wij raden aan om hiervoor een nieuwe administratie aan te maken, gebaseerd op een van de administraties die al in het systeem aanwezig is. Deze nieuwe administratie kan dan als basis voor alle volgende administraties gebruikt worden.

Klik op de volgende link als u meer wilt weten over het aanmaken van een nieuwe administratie.

Laten we eerst de administratie selecteren, waarin we gaan werken.
Selecteer in het pop-up menu Administratie (links boven) de keuze Selecteer.
Selecteer vervolgens (gebruikmakend van de pijltjes toetsen, of de muis) de administratie waarin u wilt gaan werken en druk vervolgens op Enter.

In onderstaand voorbeeld wordt "de zwarte balk" op het Standaard rekeningschema geplaatst.

selecteer een administratie
Nu de administratie geselecteerd is, gaan we binnen het Hoofdmenu naar Keuze 1 Onderhoud bestanden

Hoofdmenu keuze 1 Onderhoud bestanden
Achtereenvolgens (en in deze volgorde) gaan we de volgende gegevens aanmaken:

 • Grootboek (het rekeningschema)
 • Dagboeken (worden gebruikt om uw mutaties in te boeken)
 • Algemene gegevens (voor het vastleggen van enkele standaard te gebruiken rekeningen)
Bij onderhoud grootboek, zult u het volgende scherm moeten invullen.

informatie grootboekrekening
Het is niet noodzakelijk om alle velden in te vullen, de velden die u minimaal moet opgeven zijn:
 • Nummer (maximaal 6 posities)
 • Omschrijving
 • Type rekening (Balans of Winst&Verlies)
 • Soort rekening (Inkoop -kosten-, Verkoop -opbrengsten-, Overige -balansrekeningen en bij W&V de diversen-)
 • Meest voorkomende btw (dit is niet noodzakelijk, maar kan bij het boeken makkelijk zijn, omdat dan automatisch voor de juiste btw-kode wordt gekozen)
Heeft u een rekening ingevoerd (opslaan met Alt + O of door Ctrl + Enter), dan kunt u de volgende rekening invoeren door eerst op de Insert te drukken.
Bestaande rekeningen kunt u aanpassen door de "zwarte balk" op de rekening te plaatsen en vervolgens op de Enter te drukken.

Nadat de grootboekrekeningen zijn ingevoerd, dient u de dagboeken te kontroleren of eventueel aan te vullen.

De informatie bij een dagboek opgenomen, ziet u in onderstaand scherm.

informatie dagboek
Alle velden (zover van toepassing) dienen ingevuld te worden. Het is vooral van belang om de juiste grootboekrekening bij het betreffende dagboek op te geven.

Nadat de dagboeken zijn aangemaakt dient u, bij de Algemene gegevens nog de grootboekrekeningen aan te geven voor het automatisch boeken van de BTW.
De volgende rekeningen dient u minimaal op te geven:
 • Inkoop kode 1 (laag)
 • Inkoop kode 2 (hoog)
 • Verkoop kode 1 (laag)
 • Verkoop kode 2 (hoog)
Zie onderstaand scherm.
kontroleer de btw rekeningen in de algemene gegevens
Druk op Ok om uw wijzigingen op te slaan.
Uw administratie is nu klaar om als basis administratie dienst te doen.

Wilt u deze informatie nog eens nalezen, of afdrukken. Selecteer dan onderstaande PDF link!

PDF Een administratie opstartenOpstarten van een administratie

Het invoeren van de beginbalans

Hieronder wordt besproken hoe u de beginbalans invoert.

U kunt de beginbalans het makkelijkst invoeren in het dagboek memoriaal.
De periode die hiervoor gebruikt wordt kunt u het beste zo nemen dat die altijd vóór alle andere periodes ligt.
Een goede indeling is bijvoorbeeld periode 2601 voor januari 2006 etc. tot en met 2612 voor december 2006.
Door nu te boeken in 2600 (dus eigenlijk periode 0 in 2006) komt dit (chronologisch) voor de andere perioden te liggen, wat bij het maken van bepaalde periode overzichten duidelijk voordelen kan opleveren.

Boeken in het memoriaal (via 3 Invoeren/wijzigen mutaties) verloopt altijd via een vaste tussenrekening (deze is op het scherm bij de mutaties zichtbaar).
De vaste tussenrekening is eventueel aan te passen via 1 Onderhoud bestanden en vervolgens keuze 2 Dagboeken.
Door de balk nu op het dagboek memoriaal te plaatsen en op de [Enter] te drukken, komt de informatie van het dagboek op het scherm, waarmee ook de vaste tussenrekening (grootboeknummer) kan worden aangepast.

Bij het boeken in het memoriaal kunt u het beste een mutatie maken voor alle rekeningen waar op geboekt gaat worden.
De rekening waarop geboekt wordt, kunt u achter het veld rekening invullen.
Als omschrijving is bijvoorbeeld de tekst invoer beginbalans zinvol, als u deze omschrijving een keer heeft ingevuld, wordt deze automatisch herhaald als u de volgende keer op het lege veld omschrijving staat en op de [Enter] drukt.
Het bedrag dient voor een debet boeking positief en voor een credit boeking negatief ingevuld te worden.
(Negatieve bedragen worden afgesloten met het drukken op de min (-) toets).

Wanneer als rekening de grootboekrekening voor de debiteuren of crediteuren wordt ingevoerd, zal het programma ook om een debiteur- of crediteurnummer en factuurnummer vragen. Op die manier kunnen alle openstaande posten stuk voor stuk worden ingevoerd (het bedrag gelijk aan de openstaande post).
Er zijn natuurlijk ook andere manieren om de openstaande posten in te voeren, maar op deze manier heeft u bij het afboeken het meeste overzicht.

Na iedere boeking ziet u rechts boven in het scherm het Totaal geboekte bedrag, als alles is ingevoerd, zal dit bedrag op nul (0) moeten staan, dan heeft u namelijk een sluitende balans opgegeven!
Dit is overigens een verplichting, u kunt niet verwerken zolang het geheel niet in evenwicht is.

Zijn alle mutaties ingevoerd, dan bent u verplicht om deze af te drukken (keuze 4 Overzicht mutaties), is alles goed, dan kunnen ze vervolgens verwerkt worden (keuze 5 Verwerken mutaties).

Bij het verwerken van de mutaties kunt u ook aangeven dat deze mutaties in de twee linker kolommen van de balans, verlies&winst worden opgenomen (de beginbalans). Dit is geen verplichting maar staat wel zo fraai. Hiervoor moet u in het scherm van de verwerking mutaties het veld ook opnemen in beginbalans aanvinken (met de muis op het vierkante vlakje klikken, zodat er een kruisje in komt te staan).Nieuwe administratie aanmaken

U kunt op een eenvoudige manier via BAC-Finad een nieuwe administratie aanmaken.
Dit kan bijvoorbeeld erg handig zijn indien u het jaar gaat afsluiten. U maakt dan namelijk voor de jaarafsluiting (d.w.z. voordat u de historische overzichten uitdraait en de jaarafsluiting uitvoert) een nieuwe administratie aan. Als basis voor deze nieuwe administratie neemt u de administratie waarin u tot dan toe heeft gewerkt.
Nadat u dit gedaan heeft, kunt u het jaar afsluiten in de administratie waar u normaal in werkt, terwijl in de andere administratie u altijd nog de gegevens van het vorige jaar kunt terugvinden.

U moet goed beseffen dat het aanmaken van een nieuwe administratie volledig los staat van de administratie die op dat moment actief is (degene waarin u eventueel aan het werk bent).

(Even tussendoor)
De naam van de administratie waarin u werkt, kunt u altijd linksonder in het scherm terugvinden.
In de lijst met administraties, wordt de actieve administratie gekenmerkt door het sterretje (*) achter de naam.

We gaan nu een nieuwe administratie aanmaken:
Selecteer in het pop-up menu Administratie (links boven) de keuze Nieuwe aanmaken.

een nieuwe administratie aanmaken
Selecteer vervolgens (gebruikmakend van de pijltjes toetsen, of de muis) de administratie die als basis voor uw nieuwe administratie zal gaan dienen. In onderstaand voorbeeld wordt "de zwarte balk" op de administratie van 2002 geplaatst. Deze administratie wordt dus als basis gebruikt!

Zie onderstaande afbeelding

selecteer de basis voor uw nieuwe administratie en druk op Enter
Voer nu de naam van de nieuwe administratie in en geef op naar welke directory deze zal moeten worden gekopieerd.
Is het programma geďnstalleerd in de directory C:\FIN4, dan kunt u het beste als directory een sub-directory hieronder kiezen. Bijvoorbeeld: C:\FIN4\BAC2007
Staan de bestanden op een server, dan dient u de letter die verwijst naar de server op te geven,
bijvoorbeeld: Z:\FIN4\BAC2007
(de naam van de sub-directory -in dit geval BAC2007- mag niet langer dan 8 (acht) karakters zijn en GEEN spaties bevatten!)

Zie onderstaande afbeelding

voer de naam en de directory van de nieuwe administratie in
Nadat u op Ok heeft gedrukt zal de nieuwe administratie in de door u opgegeven directory worden aangemaakt.
Wanneer dit gebeurt is heeft u twee volkomen aan elkaar gelijke administraties! Wilt u nu in de nieuwe administratie verder gaan werken, vergeet deze dan niet eerst te selecteren.

Wilt u deze informatie nog eens nalezen, of afdrukken. Selecteer dan onderstaande PDF link!


PDF Nieuwe administratie aanmakenNieuwe administratie aanmaken

Jaarafsluiting/historische overzichten

Een ieder jaar terugkomende handeling in de boekhouding is de jaarafsluiting. Het doel hiervan is om het lopende boekjaar af te sluiten en een nieuw boekjaar te openen.
Kort gezegd moeten de volgende handelingen verricht worden:

 • Historisch overzicht grootboek moet uitgevoerd worden
 • Historisch overzicht debiteuren moet uitgevoerd worden (indien u een subadministratie van de debiteuren bijhoudt)
 • Historisch overzicht crediteuren moet uitgevoerd worden (indien u een subadministratie van de crediteuren bijhoudt)
 • Jaarafsluiting moet uitgevoerd worden
Het is een goede gewoonte om voordat u bovenstaande functies gaat uitvoeren, via het programma een kopie te maken van uw huidige administratie.

Hoe u dit doet kunt u nalezen via aanmaken van een nieuwe administratie.

Bij de historische overzichten is het van belang dat u de Uitvoer (bovenin uw scherm, oproepbaar via Alt + U of via functietoets F12) eerst veranderd in bestand. Tevens kunt u de naam van het bestand aanpassen, door op de naam (FINddmm.PRT) te klikken (of via Alt + N) en afhankelijk van het te maken historisch overzicht deze te veranderen in respectievelijk GRB2007.PRT (voor het grootboek, uitgaande dat dit overzicht informatie van het jaar 2007 bevat), DEB2007.PRT (voor de debiteuren, met informatie over 2007) en CRD2007.PRT (voor de crediteuren, met informatie over 2007).
Neem de naam niet langer dan 8 posities en laat de extensie .PRT staan, dit maakt het makkelijk om de bestanden via BAC-Finad later weer te kunnen opvragen/afdrukken.

Wanneer u nu het historisch overzicht aanroept, zal de informatie in het door u opgegeven bestand worden weggeschreven.
Dit is beter dan het direct naar de printer te sturen, aangezien u informatie kwijt zou kunnen raken indien er iets mis gaat bij het printen!

U kunt deze informatie altijd opvragen en eventueel afdrukken via Systeem (bovenin uw scherm, oproepbaar via Alt + S) en vervolgens te kiezen voor PRT bestanden.

Heeft u de historische overzichten gemaakt, voer dan vervolgens de Jaarafsluiting uit. De opties hierin past u aan naar uw wensen.

Hierna is de administratie klaar om in het nieuwe boekjaar gebruikt te worden.Instellingen voor USB/WINDOWS printer

Maakt u gebruik van een printer die geen DOS afdruktaken ondersteunt, zoals een USB- of Windows-printer, dan dient u de volgende aanpassingen te maken, om het afdrukken via BAC-Finad goed te laten verlopen.

 • Start de Windows verkenner op en selecteer de map, waarin BAC-Finad staat geďnstalleerd. Uitgaande van de standaard-installatie is dit de map C:\FIN4
 • Zoek in deze map naar de nieuwste versie van het bestand prtwinxxx.exe (toepassing), momenteel is dit prtwin208
 • Dubbelklik op dit bestand prtwin208
dubbelklik via de windows verkenner op het bestand prtwin208
 • U komt dan in de PRTWIN Setup wizard, accepteer de overeenkomst en laat alle instellingen, zoals door het programma aangegeven
 • Dubbelklik nu (nog steeds vanuit de verkenner) op het bestand prtwin
 • Beantwoordt de vraag of u gegevens aan het register wilt toevoegen met Ja
 • Sluit de verkenner en start uw computer opnieuw op (vergeet niet eerst al uw programma's af te sluiten)
 • Start vervolgens BAC-Finad op
Let Op!! Onderstaande handelingen moet u voor iedere administratie in BAC-Finad uitvoeren!
 • Ga via het Hoofdmenu naar keuze 1 Onderhoud bestanden
 • Ga naar keuze 1 Algemene gegevens
 • Onderin het scherm vindt u de Standaard printerdevice, voer hierachter de tekst USB in. Het lijkt misschien wat verwarrend, maar ook als uw printer aangesloten is op de LPT1 en alleen onder windows kan printen, dient u hier de tekst USB in te vullen.
verander het Standaard printerdevice in USB
 • Druk vervolgens op de drukknop (rechts onderin) voor het 2-e scherm of selecteer deze met Alt + S
 • Maak de 4 velden CPI 12 aan/uit en CPI 17 aan/uit helemaal leeg, dit gaat het makkelijkst door als u in het veld staat Ctrl + End in te drukken.
 • Druk nu op de drukknop met beschrijving Matrixprinter of activeer hem met Alt + M
de stuurkodes worden aangepast voor een Matrixprinter
 • U zult nu zien dat de velden die eerst leeg waren nu weer stuurkodes bevatten
 • Sla uw gegevens op door op Ok te drukken (of Alt + O, of Ctrl + Enter)
Vanaf nu kunt u via BAC-Finad gebruik maken van uw USB- of Windows-printer!
Vergeet niet dat u de handelingen binnen BAC-Finad voor iedere administratie moet uitvoeren!

Mocht u een iets dikkere (bold) letter willen hebben bij het afdrukken, voeg dan aan de volgende twee velden:

Printer CPI-12 (aan)
Printer CPI-17 (aan)

achteraan een E toe (pijltje naar links, gevolgd door een hoofdletter E).

Het pijltje naar links () voegt u toe door de Alt toets ingedrukt te houden, vervolgens op het numeriek toetsenbord de cijfers 2 en 7 in te tikken en dan de Alt toets weer los te laten.

Wilt u deze informatie nog eens nalezen, of afdrukken. Selecteer dan onderstaande PDF link!

PDF Instellingen voor USB/WINDOWS printerInstellingen voor USB/WINDOWS printer
 
 
 
   HOME   |   NEWS   |   PRODUCTS   |   SUPPORT   |   VISIT US   |   EMAIL
   Copyright © 2009 B.A.C. - Rijswijk. All rights reserved.