de homepagina voor het laatste nieuws hier vindt u alles over onze producten de meest gestelde vragen en ondersteuning bij problemen zo kunt u ons vinden vraag gerust informatie aan
 
 
ALLE NIEUWS ONDERWERPEN KUNT U HIERONDER TERUGVINDEN !

  Mei       2015  BAC-Order 5.2 update

November  2014  BAC-Order 5.2 update
Juli      2014  BAC-Finad 5.2 update

December  2013  BAC-Finad 5.2 release
September 2013  BAC-Order 5.2 update
April     2013  Export BAC-Order via XML ...

Oktober   2012  BAC-Finad 5.1 release
September 2012  BTW aanpassing BAC-Software (BAC-Order en BAC-Finad)
Maart     2012  BAC-Order 5.2 release

December  2011  Wat er komen gaat ...
Juli      2011  Direct verbinden met BAC via TeamViewer
Mei       2011  BAC-Order 5.1 update

November  2010  BAC-Order 5.1 update
Juli      2010  Wijziging correspondentieadres
Maart     2010  BAC-Order 5.1 update
Januari   2010  Informatie jaarafsluiting en update BAC-Finad

Augustus  2009  Betalingswijze bij contante verkopen
Mei       2009  BAC-Order 5.1 release
Januari   2009  BAC-Finad 5.0 release

November  2008  Einde introductieprijzen per 1 januari 2009 BAC-Order
Oktober   2008  Wat kunt u in 2008 nog verwachten?
Juli      2008  BAC-Order 5.0 updates april/juli
Februari  2008  Kassaverkoop in BAC-Order 5.0

December  2007  BAC-Order 5.0 update
April     2007  BAC-Order 5.0 uitbreiding barcodes
Februari  2007  BAC-Order 5.0 update
Januari   2007  Wijziging faxnummer jan. 2007

November  2006  Nieuwe website in de lucht
Oktober   2006  BAC-Order 5.0 module lot-/charge-/serienummers
September 2006  BAC-Order 5.0 margeregeling
Juni      2006  BAC-Order 5.0 afdrukken barcodes

December  2005  BAC-Order 5.0 release


BAC-Order 5.2 update (Mei 2015)

Alweer een nieuwe update voor BAC-Order, met een aantal zeer praktische aanpassingen en aanvullingen.

Hieronder kunt u de belangrijkste aanpassingen terugvinden van deze update:
 • CRM (agenda/afspraken) module uitgebreid, heeft u hier belangstelling voor, vraag dan een proefversie aan.
 • Mogelijkheid om debiteuren in te delen naar actieve - en inactieve/prospects debiteuren, in de zoeklijsten zullen standaard alleen de actieve debiteuren voorkomen.
 • Meerdere afleveradressen vast kunnen leggen per debiteur (import via Excel mogelijk), bij orderinvoer knop met selectie van afleveradressen.
 • Mogelijkheid om artikelen in te delen naar actieve - en inactieve artikelen, in de zoeklijsten zullen standaard alleen de actieve artikelen voorkomen, ook op besteladvies en export worden alleen nog de actieve artikelen getoond.
 • Prijsafspraak per debiteur en artikelnummer mogelijk met staffel (prijsafspraak afhankelijk van verkocht aantal).
 • Uitbreiding van levertijdbewaking van bestellingen.
 • Directe aanpassing van inkoopprijs bij het boeken van de bestelling.
 • Mogelijkheid om een bestand (met artikelspecificaties) bij bestelling (inkoop) per e-mail toe te voegen als bijlage, bestand kan per artikel worden vastgelegd.
 • In de orderlijst is een extra kolom opgenomen (e), waaraan u kunt zien of de factuur per e-mail wordt verzonden, dit is vanaf de update geldig voor alle nieuw aan te maken orders.
 • Per order kan eventueel worden aangegeven of de factuur per e-mail wordt verzonden.
 • Bij ingave van lengte/gewicht per orderregel, nu de mogelijkheid om na invoer van lengte/gewicht het besteld en geleverd aantal automatisch op een (1) te zetten.
  U kunt dit instellen via Onderhoud -> Algemene gegevens (1), tabblad artikel. U kunt daar ook aangeven als in plaats van lengte (standaard) het gewicht wordt ingevuld, de tekst wordt dan automatisch aangepast.
 • Bij facturering van orders (tabblad nummer), blijft de "blauwe balk" nu op dezelfde positie staan, nadat de order is verwijderd.
 • Bij het verzenden van de factuur per e-mail, kan via de Algemene gegevens (1) worden aangegeven dat de factuur NIET hoeft te worden afgedrukt.
 • Automatisch uitvinken van incasso's in Overzicht facturen.
 • Via rapport manager zijn een aantal overzichten uitgebreid en toegevoegd, o.a. mogelijkheid tot afdrukken van openstaande bestellingen en voorraadmutaties.
 • Afschermen van functie's is uitgebreid.
 • Nieuwe versie van de beveiliging (Ctrl+F8).
 • Wanneer u gebruik maakt van BAC-Order in combinatie met het boekhoudpakket BAC-Finad, kunt u nu per artikelgroep de omzetrekening aangeven.
  Bij de import van de verkopen in BAC-Finad kan de omzet dan direct over de verschillende grootboekrekeningen worden verdeeld.
  Kies in dat geval bij Onderhoud -> Algemene gegevens (1), tabblad export, bij koppeling boekhouding voor BACExt./ExactOL. Deze keuze kan ook gebruikt worden, voor het inlezen van de verkopen in Exact OnLine.
  Bij de import in BAC-Finad, kiest u nu niet voor het bestand Finad.txt, maar voor FinadExt.txt. LET OP hier heeft u wel de laatste update van BAC-Finad voor nodig.
Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


BAC-Order 5.2 update (November 2014)

Alle gebruikers met een onderhoudscontract krijgen de update toegezonden.

Hieronder kunt u de belangrijkste aanpassingen terugvinden van deze update:
 • CRM (agenda/afspraken) module uitgebreid, heeft u hier belangstelling voor, vraag dan een proefversie aan.
 • Uitbreiding van afscherming functies (beveiliging) in gehele programma (Ctrl+F8).
 • Courantcode artikelen uitgebreid naar 3 posities.
 • Diverse kleine aanpassingen in kassascherm.
 • Mogelijkheid om verzamelpakbon af te drukken (aanpassing in rapport manager nodig).
 • Tekstblok via Algemene gegevens(1) in te voeren kan op pakbon, factuur etc. worden afgedrukt (aanpassing in rapport manager nodig).
 • PDF van zichtbonnen wordt nu opvolgend genummerd (zoals bij pakbonnen het geval).
 • Verkoopoverzicht per verkooppunt kan nu ook aangemaakt worden als PDF.
 • Verkoopoverzicht per artikelgroep, bevat nu ook aantallen en bedragen inclusief BTW.
 • Uitbreiding importgegevens debiteur (o.a. IBAN, BIC, mobielnummer, aandachtspunt).
 • Uitbreiding van de infovelden (meer tekst mogelijk).
 • Verkopen kunnen nu ook per (hoofd)leverancier worden opgevraagd (per periode), het historie bestand dient hier wel op aangepast te worden, dit gaat via Onderhoud -> Indexering bestanden. LET OP!! Kan lang duren!
 • Bij het overzetten van artikelmutaties naar webshop, is het nodig om hiervan een verslag af te drukken, u kunt nu aangeven of u dit verslag wel/niet wilt afdrukken.
 • Bij het aanmaken van een offerte kunnen nu artikelregels uit de historie direct in de offerte worden opgenomen.
  Via de Windows toetsen Ctrl+klik, Shift+klik en Ctrl+A is selectie mogelijk.
  Prijzen kunnen eventueel worden overgenomen, of op basis van de actuele prijzen worden bijgewerkt.
  Aantallen kunnen worden "omgedraaid" (makkelijk voor het aanmaken van een creditnota).
  Omdat de offerte met een enkele klik overgezet kan worden naar een order, is dit ook ideaal te gebruiken bij orderinvoer.
 • Aparte ritnummer opbouw mogelijk met jaar, week, dag, chauffeur en volgnummer rit mogelijk.
 • Opvragen van artikelen per rit, waarbij het niet uitmaakt of de order al gefactureerd is of niet.
 • Bij het bestellen kan worden aangegeven of het aantal per stuk, doos, pallet of overig is. Dit kan ook op de bestelbon worden overgenomen (aanpassing in rapport manager nodig).
 • BTW verlegd kan afgeschermd worden.
 • Artikelvoorraad wordt in de voorkeurlijst van de order getoond.
 • Diverse kleine aanpassingen in zowel programma als de rapport manager.
Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


BAC-Finad 5.2 update (Juli 2014)

De nieuwe update van BAC-Finad is klaar, naast een aantal kleinere aanpassingen, zijn de volgende punten doorgevoerd:
 • Aanpassingen bij import MT940 bestanden.
 • Extra controle op juiste IBAN nummers bij vastleggen hiervan bij crediteuren.
 • Extra opname BIC en IBAN nummer bij crediteur (bijvoorbeeld voor G-rekening) en bij betaalopdrachten hiervan gebruik kunnen maken.
 • Diverse aanpassingen bij het aanmaken van het SEPA betaalbestand (Credit Transfer).
 • Betalingskenmerk opgenomen in openstaande posten crediteuren.
 • BTW aangifte nu conform indeling belastingdienst.
 • Bij import debiteuren uit BAC-Order wordt btw nummer nu ook overgenomen.
 • Afboeken van betalingsverschillen in kas of bank nu zowel mogelijk voor debiteuren en crediteuren.
 • Balans, Winst&Verlies per periode kan nu ook naar Excel worden geëxporteerd.
 • Saldo kas of bank kunnen afschermen (via Ctrl+F8).
 • Extra mogelijkheden voor het versturen van de aanmaningen, onder andere herinnering op basis van ouderdom factuur, of direct keuze voor lay-out aanmaning bij het aanmaken ervan.
Er wordt nog gewerkt aan een aantal aanpassingen voor de import van MT940 bestanden (met name de IBAN versie hiervan), de verwachtng is dat deze update nog voor het einde van het jaar de deur uit gaat.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-FinadBAC-Finad 5.2 release (December 2013)

De nieuwe release van BAC-Finad is klaar, SEPA (Credit Transfer) ondersteuning, optimalisatie van MT-940 import en direct afboeken van betalingsverschillen.
Hier de belangrijkste aanpassingen in de nieuwe versie:
 • Aanmaak van SEPA (IBAN/BIC) betaalbestand voor import in uw telebank programma (Sepa Credit Transfer).
 • Optimalisatie van import MT-940 bestand, hierdoor zullen de ingelezen afschriften nog beter herkend kunnen worden.
 • Bij het inboeken van Kas/Bank (of via de import van een MT-940 bestand), direct kunnen afboeken van betalingsverschil bij het afboeken van factuur (zowel inkoop, als verkoop).
  De grootboekrekening waarop u wilt afboeken is nog aanpasbaar.
 • Extra beveiliging, wanneer u van administratie gaat wisselen. In het verleden was het mogelijk om van administratie te wisselen, wanneer er nog bestanden open stonden, dit is nu niet meer mogelijk.
 • Diverse kleine aanpassingen en uitbreiding van de hulpfunctie.
BAC-Finad is nu helemaal klaar voor het uitvoeren van Sepa betalingen!

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Finad


BAC-Order 5.2 update (September 2013)

Orderadministratie Veel aanpassingen in de orderadministratie, o.a. het koppelen van informatie met website en/of webshop, meer mogelijkheden bij het kassascherm (detailhandel), uitbreiding artikelomschrijvingen etc.

Alle gebruikers met een onderhoudscontract krijgen de update toegezonden.

Hieronder kunt u de belangrijkste aanpassingen terugvinden van deze update:
 • Voorbereidingen in database voor toekomstige SQL versie;
 • Voorbereidingen in database en applicatie voor Agenda/afspraken (CRM) module;
 • Bij afwijkende factuurdatum (ingevoerd in BAC) van werkelijke datum (systeemdatum), krijgt u hier een melding van en kan deze nog aangepast worden;
 • Verzending factuur per email aangepast, SMTP verzending kan nu ook via beveiligde verbinding (SSL/TLS) plaatsvinden;
 • Bij verzending factuur/pakbon etc. per email kunnen nu ook meerdere adressen worden ingevoerd, max. 3 en onderling scheiden met puntkomma (;);
 • Het versturen van de factuur per email (PDF) kan via MAPI ook niet automatisch verlopen, het emailbericht wordt dan in uw emailprogramma geopend, waarna u zelf (eventueel na aanpassingen) op verzenden klikt. In sommige emailprogrammas kan dit handig zijn, omdat deze het automatisch verzenden blokkeren (bijvoorbeeld Thunderbird), of wanneer de debiteur problemen heeft met het ontvangen van de bijlage. U geeft deze instelling per debiteur op!;
 • Bij eenmalig afdrukken van artikelen op pakbon is nu ook inzichtelijk welke aantallen er al op de (vorige) pakbon(nen) is(zijn) afgedrukt;
 • Bij vastleggen artikelnummers klant kunnen deze zowel worden geïmporteerd als geëxporteerd naar Excel;
 • Extra mogelijkheden voor import artikelinformatie;
 • Extra mogelijkheden voor export artikelinformatie, o.a. alle leveranciers en inkoopprijzen;
 • Bij artikelexport is nu ook XML (eXtensible Markup Language) opgenomen;
 • Artikelexport bestand (Ascii/XML) kan automatisch na de export via FTP worden verzonden, bijvoorbeeld naar een locatie op uw website, zodat deze verder afgehandeld kan worden;
 • Extra mogelijkheden voor het afdrukken van artikeletiketten (per groep, per leverancier en per leverancier aantal etiketten gelijk aan de voorraad);
 • Bij artikel mogelijkheid om artikelnummer op te geven, waar de voorraad van wordt afgeboekt, indien u bijvoorbeeld hetzelfde artikel in verschillende verpakkingen verkoopt kan het handig zijn om alleen de voorraad van de kleinste verpakking bij te houden en alleen bij dit artikel te bestellen. U kunt ook aangeven hoeveel er moet worden afgeboekt van het opgegeven artikelnummer;
 • Artikelomschrijvingen zijn uitgebreid van 30 naar 40 posities (3x), de lay-outs moet u hiervoor aanpassen (veld met @s30 wordt @s40), levert dit problemen op, stuur dan de BAC_*.RPT bestanden (alle bestanden beginnend met BAC) uit de \BAC5\Bedrijfsnaam\Reports map via email naar ons, dan passen wij dit voor u aan;
 • Selectie in orderlijst mogelijk van orders/offertes die zijn afgehandeld (status OK aangevinkt), niet afgehandeld of alles, idem selectie op leverwijze (moet worden geactiveerd);
 • Bij invoer orderregel, kan worden aangegeven (instelling in BAC) dat het leveraantal standaard op nul moet staan;
 • Bij een offerte bestaat de mogelijkheid om artikelregels te kopiëren, u kunt de artikelregels selecteren via de Windows methode (Ctrl, Shift en Ctrl+A), vervolgens is er een button opgenomen (naast de toevoegen/wijzigen/verwijderen buttons links onderin) om de geselecteerde regels te kopiëren;
 • Geleverde aantallen van een order kunnen nu via (barcode)scanner worden bijgewerkt, bij totaallevering (alles besteld=geleverd) wordt status order op OK gezet, mogelijkheid om bij deelleveringen automatisch de status van de order NIET op OK te zetten;
 • Prijsafspraken kunnen nu in één keer voor alle debiteuren worden geëxporteerd;
 • Kassascherm, uitgebreide functies zoals wijzigen artikelomschrijving, vasthouden kolombreedte artikelnummer en omschrijving, betaling Chip vervangen door CreditCard, betaalwijze uitgebreid (meer mogelijk op Overige), laatste stuksprijs of totaalprijs van de artikelverkoop groot op scherm, makkelijker kunnen wisselen van verkoper (o.a. leegmaken verkoper via C toets), eventueel wachtwoord bij inloggen verkoper, kopie kasbon via kassascherm;
Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


Export BAC-Order via XML ... (April 2014)
BAC-XML
Het bijwerken van artikelgegevens op uw website kan tijdrovend zijn!
Niet als u gebruikt maakt van de mogelijkheden die BAC-Order u biedt. Via het artikelbeheer kunt u een export maken van door u geselecteerde artikelinformatie (en dit vastleggen, zodat deze informatie bij de volgende export weer wordt gebruikt).
U heeft drie export mogelijkheden:
 • Excel;
 • Ascii;
 • XML;
De Ascii en XML bestanden kunnen na het aanroepen van de export, volledig automatisch op een vaste plek op uw website worden geplaatst (via FTP:), de webbouwer kan dit bestand vervolgens "oppakken" en direct verwerken op uw website.
Heeft u bijvoorbeeld prijzen aangepast in een bepaalde artikelgroep, dan maakt u hiervan een export en de rest gebeurt vanzelf.
In ontwikkeling is nog de mogelijkheid om na een voorraadmutatie van een artikel (o.a. inkopen/verkopen) ook een bestand aan te maken dat automatisch (via FTP:) op uw website wordt geplaatst, dit biedt de mogelijkheid om voorraadinformatie op uw website actueel te houden!


BAC-Finad 5.1 release (Oktober 2012)

De nieuwe release van BAC-Finad is klaar, met veel tijdbesparende extra's, zoals import van bankmutaties (MT940), voorbereiding op SEPA betalingen etc.
Hieronder een opsomming van een aantal aanpassingen in de nieuwe versie:
 • Aanpassing en optimalisatie intern geheugenbeheer en dll's.
 • Menustructuur maakt nu gebruik van OCX (ActiveX), waardoor weergave problemen op sommige Vista, Windows7 en Terminal service systemen voorbij zijn (de meerdere x x x etc. rechts bovenin).
 • Bij het boeken in de dagboeken, Kas, Bank en Memoriaal wordt nu altijd bij een nieuwe boeking de (tegen)rekening van de laatst ingevoerde mutatie automatisch herhaald (al ingevuld op het scherm).
 • Bij het boeken in het Bankboek heeft u nu de mogelijkheid om MT940 bestanden te importeren, dit bestand bevat informatie van de mutaties en kunt u doorgaans via uw Telebank programma aanmaken.
  Momenteel worden ABN-AMRO, ING, van LANSCHOT en RABO ondersteund. Uw bank staat er nog niet bij? Dan wordt deze toegevoegd!
 • Bij het boeken in Memoriaal, mogelijkheid om Excel bestanden te importeren (bijvoorbeeld voor correcties accountant).
 • Bij het onderhoud van het grootboek, bestaat nu ook de mogelijkheid om het rekeningschema te importeren (makkelijk wanneer u begint en het rekeningschema van uw accountant wilt overnemen).
 • Bij de grootboek overzichten is het dossieroverzicht (projecten) uitgebreid.
  Tevens bestaat nu de mogelijkheid om per grootboekrekening aan te geven of bij het boeken op deze rekening verplicht een dossiernummer (project) moet worden ingevuld.
 • Bij de debiteuren- en crediteuren overzichten is respectievelijk een omzet- en een inkoopvergelijking van de laatste jaren toegevoegd.
  Let hierbij wel op dat vanaf installatie van deze update de bedragen hierop exclusief BTW worden vastgehouden, terwijl dit voorheen inclusief BTW was (indien van toepassing).
 • Voorbereiding crediteuren voor SEPA betalingen, u kunt nu BIC- en IBAN nummers bij de crediteur vastleggen.
 • Het vastleggen van de PDF van mutaties en het verwerkingsverslag wordt nu per dagboek in een aparte map opgeslagen.
  Voor de 4 verschillende soorten dagboeken gaat dit als volgt:
  Inkoopboek: \PDF\Mut\Inkoop
  Verkoopboek: \PDF\Mut\Verkoop
  Kas en bank: \PDF\Mut\KasBank
  Memoriaal: \PDF\Mut\Memoriaal
 • Voor koppeling van debiteuren en crediteuren met BAC-Order, wordt nu ook de BTW informatie (nultarief) en de EU informatie (binnen/buiten) overgenomen.
 • Inlezen van facturen uit BAC-Order, heeft nu ook de mogelijkheid buitenlandse debiteuren te splitsen naar binnen en buiten de EU.
 • diverse bugfixes en kleine aanpassingen.
Vooral de mogelijkheid om MT940 bestanden te importeren kan een aanzienlijke tijdbesparing opleveren, u hoeft de mutaties niet meer stuk voor stuk in te voeren, maar kan ze in een keer importeren. Hierna dient u natuurlijk de mutaties nog wel te controleren en aan te passen, maar het programma zal van zichzelf leren, zodat dit steeds minder wordt.
Er zullen de komende tijd nog meerdere updates volgens om deze functie verder uit te breiden (o.a. met andere banken) en te optimaliseren.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Finad


BTW aanpassing BAC-Software (September 2012)

De BTW wijziging in het hoge tarief van 19 naar 21 procent per 1 oktober 2012, heeft voor u consequenties in combinatie met BAC-Software.
Zowel in BAC-Order als in BAC-Finad kunt u op eenvoudige wijze hiervoor de aanpassing(en) maken, achtereenvolgens wordt dit weergegeven voor BAC-Order en BAC-Finad:


BAC-Order
Afhankelijk van uw werkwijze dient u met een aantal zaken rekening te houden:
 • Alles wat u levert en factureert per 01-10-2012 dient u te factureren met 21%, u kunt dit eenvoudig bewerkstelligen door via Onderhoud -> Algemene gegevens (1), tabblad algemeen, onderin het scherm het btw percentage hoog van 19.0 in 21.0 procent aan te passen.
 • Houdt u er wel rekening mee dat alle orders, geleverd t/m 30-09-2012, dan al gefactureerd moeten zijn tegen 19%! (Dus daarna pas het BTW percentage aanpassen).
Bij het factureren kunt u standaard via BAC-Order voor een afwijkende factuurdatum (b.v. 30-09-2012 in plaats van de systeemdatum b.v. 01-10-2012) kiezen en eventueel alleen orders meenemen die tot en met een bepaalde datum zijn ingevoerd (b.v. 30-09-2012). Dit kan handig zijn als u de leveringen van september pas op 01-10-2012 gaat factureren.

Heeft u de behoefte om na 1 oktober nog te factureren tegen 19%, neem dan even contact op met BAC. Hiervoor is een speciale update beschikbaar.

Indien uw verkoopprijzen van de artikelen exclusief BTW zijn, hoeft u verder niets aan te passen, zijn deze echter inclusief BTW (19%) opgenomen en u wilt deze prijzen aanpassen, dan moet het volgende gebeuren:
 • Maak een export via Excel van alle artikelen met in kolom 1 het artikelnummer en in kolom 2 de verkoopprijs (inclusief BTW);
 • Maak in kolom 3 (veld C3) een formule, zodat hierin de verkoopprijs exclusief BTW komt te staan (=B3/1.19), kopieer dit voor uw hele artikelbestand en rond af op 2 cijfers achter de komma;
 • Maak in kolom 4 (veld D3) een formule, die de nieuwe verkoopprijs inclusief 21% BTW bevat (=C3*1.21), kopieer dit voor uw hele artikelbestand;
 • Sla het Excel bestand op (kies bestandsnaam en locatie) en sluit Excel af;
 • Kies import (in de artikellijst), waarbij u het zojuist opgeslagen bestand gaat importeren en alleen kolom 1 voor artikelnummer en kolom 4 voor de verkoopprijs importeert (verder niets!).
Hierna zijn al uw verkoopprijzen inclusief BTW, gebaseerd op 21% BTW.
Uiteraard help ik u hierbij graag, wanneer dit problemen oplevert.


BAC-Finad
De aanpassing in BAC-Finad is vrij eenvoudig:

Bij Onderhoud -> Algemene gegevens, past u bij BTW % hoog (code 2) het percentage aan van 19 naar 21%, eventueel kunt u bij BTW % overige (code 3) 19% invullen, voor zaken die nog geboekt moeten worden, waarbij 19% van toepassing is.

Op deze wijze kunt u voor het hoge tarief (21%) gewoon code 2 blijven gebruiken en voor het hoge tarief (19%), code 3.
Overigens is het zo dat wanneer het getoonde BTW-bedrag afwijkt, van het te boeken bedrag, u dit altijd handmatig kunt aanpassen.


BAC-Order 5.2 release (Maart 2012)

Orderadministratie Aanpassing van het intern geheugebeheer en een volledig nieuwe menustructuur (ter voorkoming van weergave problemen op Vista, Windows7 en Terminal service systemen), heeft tot een nieuwe release (5.2) van BAC-Order geleid.

Alle gebruikers met een onderhoudscontract krijgen de update toegezonden, of deze is al op de computer van de klant geïnstalleerd.

Hieronder kunt u de belangrijkste aanpassingen terugvinden van deze release:
 • Aanpassing en optimalisatie intern geheugenbeheer en dll's.
 • Menustructuur maakt nu gebruik van OCX (ActiveX), waardoor weergave problemen op sommige Vista, Windows7 en Terminal service systemen voorbij zijn (de meerdere x x x etc. rechts bovenin).
 • Schermen die (om wat voor reden ook) buiten de monitor zijn komen te vallen, worden nu automatisch weer binnen de monitorgrenzen zichtbaar gemaakt.
 • Bij het switchen in de order van aflever-/factuuradres (m.b.v. Ctrl+F10) wordt de landcode nu ook juist aangepast.
 • Ritnummer/locatie in de order is uitgebreid naar 6 posities.
 • Bij invoer orderregel nu ook invoer en zoeken op artikelnummer klant mogelijk (via F7 bij invoer artikelnummer).
 • Bij invoer orderregel nu ook mogelijkheid tot import van Excel bestand, Excel bestand dient eigen artikelnummer of artikelnummer klant en aantal (de bestelling van de klant) te bevatten.
 • Emailadressen bij debiteur uitgebreid van 40 naar 60 posities.
 • Prijsafspraken per artikelgroep nu ook mogelijk als opslagpercentage op de inkoopprijs, dit resulteert voor de klant in een netto verkoopprijs.
 • Prijsafspraken zijn nu ook per debiteur af te drukken via een rapport uit de rapport manager (zelf aanpasbaar).
 • Prijsafspraken kunnen nu ook naar Excel worden geëxporteerd (eventueel ook in één keer voor alle debiteuren).
 • Op de PDF van prijsafspraken kunnen brutoprijzen komen te vervallen (alleen netto), dit is instelbaar via Onderhoud -> Algemene gegevens (1), tabblad debiteur.
 • Bij het boeken van directe ontvangsten, kan de bestelleverancier van het artikel direct worden aangepast.
 • Bij boeken van ontvangsten (n.a.v. bestelling), indien ontvangen aantal afwijkt van het bestelde aantal, wordt automatisch het inkoopbedrag aangepast, conform het geleverde aantal.
 • Mogelijkheid om aan te geven dat het artikelnummer volledig numeriek is, dit kan handig zijn bij export naar Excel en daaropvolgende sortering, instelbaar via Onderhoud -> Algemene gegevens (1), tabblad artikel.
 • Voor deelleveringen is het nu ook mogelijk om meerdere (leverancier)evaluaties van een bestelorder in te voeren.
 • Minimum bestelaantal (bij artikel) kan nu via Excel worden geïmporteerd en is in het programma geactiveerd, wanneer de bestelling onder dit aantal ligt, wordt deze automatisch aangevuld tot het minimum bestelaantal.
 • Bij het overboeken van een zichtorder naar order, kan de invoerdatum automatisch aangepast worden, te activeren via Onderhoud -> Algemene gegevens (2), tabblad order.
 • Koppeling mogelijk tussen Finad en Order, met mogelijkheid om per debiteur de orderinvoer te blokkeren of alleen een melding te geven bij vervallen openstaande posten.
 • Koppeling naar Twinfield (boekhouding) opgenomen en via standaard Excel export ook naar AFAS.
 • PDF bestanden worden nu per jaar in een aparte map opgeslagen, voor een beter overzicht, bijvoorbeeld de facturen van 2012 in de map \Pdf\Factuur\2012.
 • Module serienummers biedt nu ook de mogelijkheid om een partij met identieke lot-/charge-/serienummer aan te maken, waarbij de voorraad per serienummer kan worden aangegeven en hier van worden afgeboekt.
Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


Wat er komen gaat ... (December 2011)

Wat kunt u de komende tijd verwachten, de volgende zaken staan gepland:
 • Een nieuwe release van BAC-Order (5.2), veel aanpassingen, waaronder het geschikt maken voor Windows7 en Terminal service;
 • Een nieuwe release van BAC-Finad (5.1), de eerste aanzet voor import van bankmutaties, geschikt gemaakt voor Windows7 etc.;
 • Nieuwe module voor BAC-Order, dit wordt een agenda/CRM module, waarmee onder andere afspraken voor klanten en leveranciers kunnen worden vastgelegd, dit geheel geïntegreerd in het huidige pakket;
 • Aansturing van pinautomaten voor BAC-Order staat ook nog in de planning opgenomen;Direct verbinden met BAC via TeamViewer (Juli 2011)

Voor hulp en ondersteuning maken wij sinds kort gebruik van TeamViewer.

Hierbij is het mogelijk om de PC van de klant over te nemen, aanpassingen te maken en uitleg te geven.

U kunt via de link onder SUPPORT (zie Direct verbinden met BAC) een programma uitvoeren, waarbij de verbinding met BAC kan worden gemaakt.

Of klik op direct verbinden met BAC om direct verbinding met BAC te maken, kies na het aanklikken voor uitvoeren.
Biedt uw browser niet de mogelijkheid om het bestand direct uit te voeren, sla dit dan eerst op uw computer op en dubbelklik vervolgens het opgeslagen bestand (TeamViewerQS.exe).BAC-Order 5.1 update (Mei 2011)

De nieuwe update van BAC-Order staat klaar voor de geregistreerde gebruikers.
De belangrijkste aanpassingen kunt u hieronder terugvinden:
 • Bij de vorige versie kon alleen een offerte naar een order worden overgeboekt.
  Nu bestaat de mogelijkheid om zowel offerte, order als zichtzending direct over te boeken naar alle andere varianten. Geen extra invoerwerk en indien van toepassing wordt de voorraadinformatie automatisch bijgewerkt.
 • Het overnemen van de infovelden bij een artikel naar de offerte-, order- of zichtregel is sterk uitgebreid.
  Via de algemene gegevens kan worden aangegeven welk infoveld u wilt overnemen en dit is eventueel ook per debiteur aan te passen.
 • Bij de leveranciers een aantal extra mogelijkheden voor het bestellen van goederen.
  - bestellingen van één artikel kunnen worden verzameld (vooral makkelijk indien u inkopen aanmaakt op basis van de verkoopregels)
  - bij het bestellen kan nu worden aangegeven tot welke (verkoop)leverdatum u de bestelling wilt meenemen
  - in het Excel bestand van de bestelling is extra artikelinformatie opgenomen
  - per leverancier is nu een afwijkende lay-out van de bestelbon mogelijk (bijvoorbeeld voor buitenlandse leveranciers)*1
 • Dagafsluiting (kasverkopen) zowel af te drukken op A4- als op bonprinter
 • Het maken van een XML bestand van de verkoopfactuur en versturen hiervan naar de debiteur.
  Naast de (al bestaande) mogelijkheid om een PDF van de factuur direct per email naar de klant te versturen is deze mogelijkheid nu opgenomen. Het voordeel hiervan is dat de debiteur over de mogelijkheid beschikt om dit bestand (XML) in zijn administratie te importeren, bij een PDF is dat niet mogelijk.
  Deze optie zal in de toekomst nog verder worden uitgebreid.
 • Extra mogelijkheden en afdrukinformatie voor de rapporten in de rapport manager.
 • Nieuwe dll's voor het aanmaken van de PDF bestanden.
 • Optimalisatie van het geheugenbeheer, waardoor programma sneller werkt.
 • Diverse kleine aanpassingen en bugfixes.
*1  Om hiervan gebruik te maken zijn kleine aanpassingen in de lay-out via de rapport manager noodzakelijk! Neemt u indien van toepassing kontakt met ons op.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


BAC-Order 5.1 update (November 2010)

De nieuwe update van BAC-Order staat klaar voor de geregistreerde gebruikers.
De belangrijkste aanpassingen kunt u hieronder terugvinden:
 • In de meeste lijsten die op het scherm worden getoond, kunt u nu via het aanklikken van de headertekst, de sortering in de lijst aanpassen, via Ctrl+klik kunnen ook meerdere kolommen geselecteerd worden. Door vervolgens zoektekst in te tikken, wordt in de lijst gezocht.
  U kunt de oorspronkelijke sortering weer terugkrijgen door Shift+klik op de header.
 • Artikellijst (Onderhoud -> Artikelen), mogelijkheid om bestelnummer-2 en bestelnummer-3 op te nemen en op te zoeken door de header aan te klikken, activeren via Onderhoud -> Algemene gegevens -tabblad artikel-.
 • Artikellijst ook uitgebreid met economische voorraad (=voorraad plus bestelling minus nog te leveren).
 • Diverse extra velden opgenomen bij artikel, waaronder derde memoveld en mogelijkheid om afbeelding op offerte, pakbon etc. af te drukken*1.
 • Mogelijkheid om de prijsafspraken voor een artikel uit te schakelen, indien u de nettoprijs bij het artikel heeft ingevuld, de nettoprijs kan dan als actieprijs gelden.
  U kunt dit activeren via Onderhoud -> Algemene gegevens -tabblad artikel-, aanvinken: bij netto artikelprijs geen prijsafspraken overnemen.
 • Bij export artikelen (Excel/Ascii) selectiemogelijkheden op locatie en updatedatum toegevoegd.
 • De velden die u in de orderlijst wilt zien kunnen nu zelf worden aangegeven, zie Onderhoud -> Algemene gegevens -tabblad order-.
 • Bij invoer verzendadres debiteur nu ook de mogelijkheid om de landcode aan te geven (landcode van verzend- en factuuradres kunnen verschillend zijn).
 • Bij invoer order nu ook de mogelijkheid om de landcode aan te geven, deze kan uiteraard op pakbon etc. worden afgedrukt*1.
 • De leverwijze bij een order is uitgebreid van 3 (afroep, in overleg en overig) naar 5 opties, de benaming van de opties kunt u zelf kiezen, ga hiervoor naar Onderhoud -> Algemene gegevens -tabblad order-.
 • Bij opslaan van de order met OK aangevinkt (order afgehandeld) kan een bestand met adresinformatie worden aangemaakt voor een door u gekozen leverwijze.
  Dit bestand kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het automatisch afdrukken van adresstickers van DPD.
 • Bij invoer orderregel, extra tabblad met de historie van het ingevoerde artikel bij alle debiteuren, er was nu alleen een historie tabblad van de orderdebiteur.
 • Bij invoer orderregel, extra tabblad inkoop met mogelijkheid om bestelleverancier en leverdatum al op te geven. Deze informatie wordt doorgegeven naar de bestelling bij het aanmaken van een inkooporder op basis van de verkooporder.
 • Bij het afdrukken van de pakbon bestaat nu de mogelijkheid om eerder afgedrukte aantallen niet meer te vermelden, vooral bij backorders kan dit handig zijn*1.
 • Wanneer u gebruik maakt van het invoeren van de betaalwijze bij een kontante order, bestaat nu de mogelijkheid om de invoer hiervan te annuleren en terug te gaan naar de order, zodat de betaalwijze nog kan worden aangepast (indien de instellingen voor de debiteur dit toelaten). In het kassascherm was deze mogelijkheid al aanwezig.
 • Bij aanmaken PDF van de prijsafspraken, bestaat nu de mogelijkheid om de brutoprijs niet af te drukken (u kunt dit instellen via Onderhoud -> Algemene gegevens -tabblad debiteuren-).
 • Bij boeken van bestellingen wordt het veld "verpakking" ook op de diverse bestel- en ontvangstschermen weergegeven.
 • Diverse uitbreidingen om gegevens af te schermen (waaronder de marge in het order-/orderregelscherm, die oproepbaar is via F7), het afschermen vindt plaats via Ctrl+F8 in het scherm waar dit op van toepassing is.
 • Wannneer u facturen afdrukt van orders die zijn afgehandeld (OK = aangevinkt), kunt u nu via Alt+F8 alle aangevinkte orders in één keer factureren. Let op dat u wel aanvinkt dat u alleen orders met status OK gaat factureren (Onderhoud -> Algemene gegevens -tabblad order-) verder moet dit ook in de lay-out van de factuur zijn opgenomen*1!
 • Bij het besteladvies van één leverancier (en eventueel een artikelgroep) kunt u via Ctrl+B alle artikelen uit het besteladvies in één keer overboeken naar de bestelling.
 • Bij de crediteur is de bestelwijze uitgebreid met Excel bestand en kan ook aangegeven worden of de prijzen in het Excel bestand moeten worden opgenomen.
 • Diverse kleine aanpassingen en bugfixes.
*1  Om hiervan gebruik te maken zijn kleine aanpassingen in de lay-out via de rapport manager noodzakelijk! Neemt u indien van toepassing kontakt met ons op.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


Wijziging correspondentieadres (Juli 2010)

Per 1 november 2010 vervalt ons postbusadres. Correspondentie in het vervolg gaarne adresseren aan ons kantooradres.

Bedrijfs Automatiserings Centrum (B.A.C.)
van Vredenburchweg 12
2282 SG Rijswijk

Vriendelijk verzoek om dit in uw administratie aan te passen.BAC-Order 5.1 update (Maart 2010)

De nieuwe update van BAC-Order staat klaar voor de geregistreerde gebruikers.
Met name op het gebied van de kontante verkopen zijn er een flink aantal aanpassingen gemaakt, denk hierbij aan de mogelijkheid tot invoering van aanbetaling, betaalwijze en het vastleggen van dagafsluitingen.
De belangrijkste aanpassingen kunt u hieronder terugvinden:
 • U kunt nu bij uw kontante verkopen ook het aanbetaalde bedrag opgeven, de kontantbon kan vervolgens worden afgedrukt, waarbij aanbetaling en restbedrag worden vermeld*1 op de bon.
  Het programma kan zo ingesteld worden, dat de kontantbon pas volledig wordt afgeboekt (overgeboekt naar de historie), wanneer de status afgehandeld (OK) is aangevinkt.
  De werking is dan als volgt:
  - Invoer bon met bedrag aanbetaling;
  - Afdruk kontantbon, waarop aanbetaling en restbedrag staan vermeld, deze kan aan de klant worden meegegeven;
  - Bij de afdruk wordt het aanbetaald bedrag geboekt bij de kontante verkopen (ingave betaalwijze is ook mogelijk), zodat uw kas ook kloppend is;
  - De producten gaan in bestelling en bij ontvangst kan uitgeleverd worden, waarna de order kan worden afgehandeld (OK wordt aangevinkt) en afgedrukt;
  - De order wordt nu overgeboekt naar historie en het restbedrag wordt geboekt bij de kontante verkopen.
 • Mogelijkheid om betaalwijze vast te leggen bij kontante verkopen uit het orderscherm (was in kassascherm al aanwezig).
 • Dagafsluitingen voor de kas kunnen nu worden vastgelegd en afgedrukt met een totaalomzet gesorteerd per artikelgroep (inclusief BTW).
 • Bij inkopen/ontvangsten wordt de informatie nu aanzienlijk sneller weergegeven, wanneer u een keuze voor een bepaalde leverancier (en eventueel bestelbon) maakt.
 • Bij het afdrukken van het besteladvies bestaat de mogelijkheid om het programma voor de afdruk het besteladvies opnieuw te laten opbouwen.
 • Naast de mogelijkheid tot indeling van artikelbestand in hoofdgroepen, is nu ook de mogelijkheid om subgroepen aan te geven. De subgroep is een onderdeel van de hoofdgroep. Bij de prijsafspraken heeft u nu ook de mogelijkheid om de korting per hoofd-/subgroep vast te leggen.
 • De eerste orderreferentie kan nu in de orderlijst worden getoond en er kan op gesorteerd en gezocht worden.
 • In veel lijsten die op het scherm worden getoond (b.v. artikellijst), kan op de header worden geklikt, waarna de informatie op basis van dat veld gesorteerd wordt, tevens kunt u dan informatie intikken om het juiste veld erbij te zoeken.
 • In het artikelscherm, wanneer u de muis boven de vaste kortingvelden (bedrijf en particulier) houdt, wordt de verkoopprijs op basis van de gegeven korting, inclusief en exclusief BTW getoond.
 • In het artikelscherm, tabblad mutaties (rechts), hierin kunnen eventueel mutaties verwijderd worden, zodat het artikel geen beperking tot verwijderen meer heeft.
 • Export/import artikelen, diverse velden aan toegevoegd.
 • In het debiteurscherm, veld voor KvK nummer toegevoegd.
 • De beveiling en afscherming van informatie voor diverse gebruikers (via Ctrl+F8) is op diverse plaatsen uitgebreid.
 • Overzichten:
  - Toegevoegd Verkoop overzichten -> Overzicht kontanbonnen, de PDF is hier direct opvraagbaar en voor correcties zjn de ontvangen bedragen PIN, KAS, CHIP en OVERIG aan te passen (via dubbelklik op de kolom);
  - Verkoop overzichten -> Overzicht facturen, hierin wordt nu ook aangegeven of het een incassofactuur betreft en dit is eventueel aan te passen;
  - Verkoop overzichten -> Verkoop historie per artikelgroep, hierin worden nu ook eventuele verwijderingsbijdragen meegeteld;
  - Via rapportmanager overzicht toegevoegd om per periode de totale verkoop van artikelen weer te geven (één totaalregel per artikel).
 • Kortingcodes uit het RAI bestand kunnen nu bij de leverancier worden vastgelegd (met bijbehorende korting), bij het inlezen/bijwerken van het RAI bestand kan deze inkoopkorting en de inkoopprijs direct worden aangepast bij de artikelinformatie.
 • Diverse kleine aanpassingen en bugfixes
*1  Om hiervan gebruik te maken zijn kleine aanpassingen in de lay-out via de rapport manager noodzakelijk!

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


Informatie jaarafsluiting en update BAC-Finad (Januari 2010)

Een ieder jaar terugkomend gegeven in de boekhouding is de jaarafsluiting. Omdat de werkwijze in BAC-Finad 5.0 iets afwijkt van versie 4.2 is bij de support een extra artikel opgenomen die alle stappen duidelijk doorneemt.
U kunt dit artikel via het aanklikken van de jaarafsluiting direct opvragen.

Ook zijn er in BAC-Finad enkele aanpassingen gemaakt met betrekking tot deze jaarafsluiting en diverse andere zaken, de update hiervoor heeft heeft u begin januari al toegezonden gekregen.Betalingswijze bij contante verkopen (Augustus 2009)

In BAC-Order bestaat nu ook de mogelijkheid om de betaalwijze (contant, pin etc.) vast te leggen bij de contante verkopen.

Betaalwijze kontante verkoop In het kassascherm was deze mogelijkheid al opgenomen, nu kan deze ook worden geactiveerd bij (contante) verkopen die voortkomen uit het orderscherm. Afhankelijk van hoe u er mee wilt omgaan, bestaat ook de mogelijkheid om het wisselgeld aan te geven dat retour gaat naar de klant. Combinaties van pin en contant zijn uiteraard ook mogelijk.
In het overzicht van de contante verkopen, worden de ontvangen bedragen uitgesplitst naar de wijze van ontvangst (contant, pin, chip en overige).
Op korte termijn zal er ook een voorziening voor dagafsluitingen in BAC-Order worden ingebouwd, kortom een aantal functies die bij de detailhandel het werk zullen vereenvoudigen.

U wordt op de hoogte gehouden!BAC-Order 5.1 release (Mei 2009)

Iets later dan gepland, maar met een fors aantal aanpassingen (vandaar versie 5.1), de nieuwe release van BAC-Order.
Alle gebruikers met een onderhoudscontract krijgen de update toegezonden, of deze is al op de computer van de klant geïnstalleerd.
Hieronder kunt u de belangrijkste aanpassingen terugvinden van deze update:
 • Toegevoegd import Excel boeken bestellingen (Inkopen/ontvangsten -> Boeken bestellingen)
 • Toegevoegd import Excel voorraad mutaties (Inkopen/ontvangsten -> Voorraad mutaties)
 • Import Excel nu standaard ook Excel 2007 bestanden mogelijk (*.xlsx)
 • Diverse aanpassingen in autorisatie/beveiliging (te activeren via Ctrl+F8 in het scherm waar u iets wilt autoriseren/beveiligen)
 • Uitbreiding tekstveld(en) informatie artikelgroep
 • Eenvoudig kunnen wisselen van (hoofd)leverancier+bestelnummer+inkoopprijs bij artikel
 • Bij artikelinfo kunnen de prijsafspraken bij een artikelgroep eenvoudig naar een andere artikelgroep worden gekopieerd
 • Per artikel kan nu worden aangegeven of dit artikel geen negatieve voorraad mag hebben, bij het inboeken van de orderregel zal dan nooit meer geleverd worden dan de actuele voorraad van het artikel
 • Export artikelen sterk uitgebreid, u kunt nu zelf de velden aangeven, kiezen voor export naar Excel of Ascii, ideaal voor koppeling artikelbestand met websites
 • Bij export artikelen zijn als velden de gemiddelde maandverkoop (aantal) en de gemiddelde jaarverkoop (aantal) toegevoegd
 • Bij de export worden de infovelden nu met opmaak geëxporteerd
 • Selectie bij de export artikelen uitgebreid, keuze van en met artikelgroep, tot en met artikelgroep en op voorkomen van ingevoerde tekst in omschrijving artikel.
  Tevens kan bij het artikel nu worden aangegeven of dit op de website moet staan, deze artikelen kunnen vervolgens in één keer geselecteerd worden
 • Mogelijkheid tot interne orders, waarbij "factuur" zonder factuurnummer en in historieregels prijzen op nul (geen omzet)
 • Opname van zichtadministratie (consignatie), bij een zichtzending verschuift de voorraad van u naar de klant, maar blijft uw eigendom, afdrukken zichtbon mogelijk, inzicht per klant welke artikelen en per artikel aan welke klanten dit artikel is meegegeven, apart wordt per artikel ook het totale aantal op zicht vastgehouden
 • Afdruk van "werkplaatsbon" (vergelijkbaar met pakbon) via Ctrl+F10, lay-out aanmaken via BAC_PB2.RPT, de werkplaatsbon past de "datum adruk pakbon" niet aan *1
 • Margeregeling is nu ook bij kontantbonnen actief
 • In de prijsafspraken kan een andere korting worden ingegeven voor retouren
 • Info(tekst)veld opgenomen bij order, via de lay-outs kan dit veld op offerte, pakbon, orderbevestiging, pro-forma, factuur etc. afgedrukt worden *1
 • Bij de orderinvoer is nu ook een tabblad opgenomen met alle orderregels van de betreffende debiteur (naast het tabblad met de historie)
 • Bij invoer order uitbreiding in keuze sortering van de orderregels (artikelen), u heeft keuze uit sortering op:
  - op basis van invoer
  - gesorteerd op artikelnummer
  - gesorteerd op locatie en binnen de locatie op artikelnummer
 • Bij aanmaken inkooporder van uit de verkooporder, nu maar éénmalig mogelijk per orderregel
 • Diverse aanpassingen in voorkeurlijst (bij invoer order), o.a. eenvoudig opnemen van orderregel in voorkeurlijst
 • Bij export van orders mogelijkheid om koptekst te kunnen laten vervallen
 • Bij import van orders mogelijkheid om artikelinformatie (omschrijving, prijs en prijsafspraak) over te nemen uit basisbestand en niet uit het Excel bestand
 • Mogelijkheid tot opname van projectprijs bij order *1
 • Bij stuklijst mogelijkheid tot export naar Excel
 • Bij de bestelbon (inkoop) is nu ook koers en valuta informatie van de betreffende crediteur voorhanden, deze informatie kan in de lay-out van de bon gebruikt worden *1
 • Via Onderhoud -> Algemene gegevens kan worden aangegeven of de bestelbon (inkoop) eventueel per verkooporder moet worden afgedrukt (anders alle bestellingen van de opgegeven leverancier op één bon) *1
 • Diverse rapporten in rapportmanager bieden extra mogelijkheden en extra velden
 • Diverse kleine aanpassingen en bugfixes
*1  Om hiervan gebruik te maken zijn kleine aanpassingen in de lay-out via de rapport manager noodzakelijk!

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


BAC-Finad 5.0 release (Januari 2009)

Het is zover!
De nieuwe versie van BAC-Finad is klaar, volledig Windows programma met het bekende gebruiksgemak van BAC-Finad.
Een aantal zaken die direct opvallen bij het gebruik van de nieuwe versie:
 • In het hele pakket is alle informatie op scherm veel uitgebreider en overzichtelijker
 • Alle overzichten op volledig scherm opvraagbaar (horizontaal scrollen niet meer nodig)
 • Overzichten kunnen eventueel in een PDF (Adobe) worden aangemaakt (en dan ook direct verstuurd per email)
 • Historische overzichten worden direct in een PDF aangemaakt
 • Makkelijk wisselen van dagboeken van dezelfde soort en binnen één dagboek van periode
 • Invoeren, afdrukken en verwerken mutaties in één scherm opgenomen
 • Vóór verwerking van mutaties al mogelijk om te zien wat de gevolgen zijn op de balans, winst&verlies
 • Directe ondersteuning van alle Windows printers
 • Geen aanpassingen nodig in Windows, na installatie werkt programma direct
 • Nieuwe database, conversie programma zet alles over naar BAC-Finad 5.0, installatie en conversie gaan volledig automatisch
 • Koppeling met Excel is standaard aanwezig (import en export)
 • Aansturing van labelprinters (Dymo, Zebra etc.) voor afdrukken etiketten debiteuren en crediteuren
 • Per werkstation (voor meerdere gebruikers) aparte printerkeuze en instellingen mogelijk
 • Programma heeft eigen rapportgenerator, waarmee o.a. de lay-out van de aanmaning is aan te passen
Al met al een versie die een stevige stap vooruit maakt en waar de komende tijd nog een groot aantal extra's in zal worden gerealiseerd.
Omdat u nu voor BAC-Finad onderhoud en ondersteuning afsluit, hier alvast een aantal zaken waaraan gewerkt wordt:
 • Uitgebreidere mogelijkheid tot afboeken van openstaande posten (het afletteren), zowel bij debiteuren als crediteuren
 • Inlezen van bankmutaties (ook Postbank) via export bestand MT940, hierbij hoeft u dus niet meer iedere mutatie handmatig in te voeren
 • Zoekmogelijkheid in grootboek om bepaalde boekingen te kunnen traceren
De kosten voor de update bedragen Euro 195,= (excl. BTW), dit is inclusief de onderhoud en ondersteuning over 2009 van Euro 95,= (jaarlijks terugkerend).
Voor eventuele extra gebruikers zijn de kosten Euro 97,50 (excl. BTW), dit is inclusief de onderhoud en ondersteuning over 2009 van Euro 47,50 (jaarlijks terugkerend).
Vanaf versie 5.0 zal BAC-Finad alleen nog met onderhoud worden verkocht.
Installatie en instructie (indien gewenst) worden op uurbasis doorberekend.Einde introductieprijzen per 1 januari 2009 BAC-Order (November 2008)

De introductieprijzen, ingesteld bij het uitkomen van BAC-Order 5.0, komen per 1 januari 2009 te vervallen, vanaf dat moment worden de "oude" prijzen weer van toepassing.

Heeft u nog aanschafplannen, doe dit dan voor het einde van het jaar!

Voor alle gebruikers die dit jaar onze software aanschaffen gelden de huidige onderhoudsprijzen (jaarlijkse kosten) ook nog voor 2009, evenzo voor alle geregistreerde gebruikers (géén wijzigingen in onderhoud voor 2009 t.o.v. 2008!).
Hieronder vindt u informatie over de nieuwe prijzen:

Licenties zijn nodig voor het aantal gelijktijdige gebruikers van onze software.
alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, per 01-01-2009 eenmalige kosten jaarlijkse kosten*1
BAC-Order 5.0, pakket en eerste licentie 1.250,=*2 250,=
BAC-Order 5.0, tweede licentie 375,= 75,=
BAC-Order 5.0, derde licentie 325,= 75,=
BAC-Order 5.0, vierde licentie (etc. aflopend tot Euro 75,=) 275,= 75,=
BAC-Order 5.0, module stuklijsten (samengestelde artikelen) 375,= 75,=
BAC-Order 5.0, module lot-/charge-/serienummers 325,= 65,=

*1  Voor de jaarlijkse kosten krijgt u automatisch alle updates binnen dezelfde versie en telefonische/email ondersteuning. Deze kosten zijn vanaf de aanschaf (naar rato) verschuldigd. In januari wordt vooraf voor het komende jaar gefactureerd.

*2  Bij de aanschafprijs is de installatie/instructie inbegrepen.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-OrderWat kunt u in 2008 nog verwachten? (Oktober 2008)

BAC-Finad boekhouding Het jaar loopt al weer ten einde, maar hierbij willen wij u informeren over wat u nog van ons kan verwachten.

Van BAC-Order kunt u nog voor het einde van het jaar een update tegemoetzien, met een aantal belangrijke aanpassingen en uitbreidingen.

Daarnaast hopen we de lang verwachte nieuwe versie van BAC-Finad 5.0 uit te brengen, de vorderingen lopen gestaag en vooruitlopend kunnen we zeggen dat het een grote stap voorwaarts is!
Het gemak en de snelheid van invoeren blijven uiteraard gewaarborgd, deze zijn door de uitgebreide mogelijkheden waarschijnlijk zelfs verbeterd.
Daarnaast is de functionaliteit flink uitgebreid, volledige koppeling met Excel, is hier een van en biedt het programma een gezonde basis om nieuwe ontwikkelingen in door te voeren.
Wij houden u op de hoogte!BAC-Order 5.0 updates april/juli (Juli 2008)

Alle gebruikers met een onderhoudscontract hebben deze update reeds toegezonden gekregen, of is deze al op de computer van de klant geïnstalleerd.
Hieronder kunt u de belangrijkste aanpassingen terugvinden van de april en juli update:
 • Bij het boeken van bestellingen vasthouden tabblad.
 • Aanpassing hoofdartikel stuklijst ten onrechte op besteladvies, open hiervoor hoofdartikel in onderhoud artikelen en sla op met OK.
 • Bij openstaande bestellingen (ook in onderhoud artikel) leverweek kunnen invoeren.
 • Bij ontvangst aantal groter dan besteld aantal geen negatieve bestelling meer.
 • Bij crediteur mogelijkheid ingeven minimum orderbedrag, wordt getoond bij boeken bestelling.
 • Bij order/offertes wordt tabblad vastgehouden.
 • Bij het toevoegen van een afbeelding worden de inhoud van de directory nu gesorteerd op alfabet.
 • Locatie toegevoegd bij voorraadlijst order (F6).
 • Locatie toegevoegd bij stuklijst voorraadbehoefte.
 • Indien korting via kortingbedrag wordt dit ook in de historie getoond (kan worden aangegeven via Algemene gegevens).
 • Offerte kan in één keer worden verwijderd.
 • Aantal af te drukken facturen kan nu per klant worden aangegeven.
 • Opname aandachtpunt per artikel, indien ingevuld wordt deze bij invoer orderregel knipperend getoond.
 • Melding bij aanmaak koppelingsbestand debiteuren (Alt+D in onderhoud debiteuren) en crediteuren (Alt+K in onderhoud crediteuren) voor boekhouding.
 • Bij import artikelen, mogelijkheid om alleen artikelen bij te werken (i.p.v. zoals nu ook direct toevoegen aan artikelbestand).
 • Bij het boeken van ontvangsten artikelen kan de informatie op het scherm nu ook worden beperkt tot de leverancier en inkoopbon (één enkele bon).
 • Bij bestellen artikelen worden inkoopprijs etc. nu direct ingevuld.
 • Mogelijkheid tot het aanmaken van een bestelling (inkoop) op basis van een verkooporder, hierbij kunnen artikelomschrijving en info veld van de orderregel op de bestelbon worden overgenomen (wilt u hiervan gebruik maken, mail ons dan BAC_BST.RPT, hierin moeten enkele kleine aanpassingen worden doorgevoerd).
 • Retour van artikelen kan weer worden ingevoerd (Onderhoud -> Retouren).
 • Diverse kleine aanpassingen en bugfixes.
Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


Kassaverkoop in BAC-Order 5.0 (Februari 2008)

Kassascherm BAC-Order Van oorsprong is BAC-Order vooral gericht op het vastleggen van verkopen via de orderadministratie. Nieuw is nu de mogelijkheid om via een kassascherm de (contante) verkopen in te voeren (zie afbeelding rechts).

De opzet is om via het kassascherm snel en efficient de contante verkopen in te kunnen voeren en hiervan een kassabon af te drukken, uiteraard wordt de voorraad geheel automatisch bijgewerkt.
In het kassascherm is het ook mogelijk om de betaalwijze aan te geven (contant, pin etc.) en wordt het wisselgeld eventueel op het scherm weergegeven, ook kunnen per verkoper bonnen worden vastgehouden.

De combinatie van de orderadministratie en het kassascherm maakt BAC-Order ook ideaal voor de detailhandel (u kunt verkopen op rekening eenvoudig combineren met contante verkopen).
Aansturing van kassa(bon)printers (met eventuele kassalade), klantendisplay, dagafsluiting en het werken met barcodes (zowel scannen als afdrukken) vervolmaken het geheel.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-OrderBAC-Order 5.0 update (December 2007)

Alle gebruikers met een onderhoudscontract hebben deze update reeds toegezonden gekregen.
Hieronder kunt u de belangrijkste aanpassingen terugvinden:
 • Extra velden opgenomen bij artikelinformatie (o.a. voor drankenhandel inhoud/gewicht en alcoholpercentage).
  Bij tweede en derde leverancier kunnen nu ook de bestelnummers worden opgegeven, deze kunnen via een kleine aanpassing op de bestelbon automatisch worden afgedrukt.
  Opname van tweede infoveld.
 • Van alle prijsafspraken van één artikel kunt u nu een overzicht afdrukken.
 • Extra informatie bij artikelinfo als het artikel onderdeel is van een stuklijst (voor gebruikers met module stuklijsten).
 • Laatst geopende tabblad bij artikel, debiteur en crediteur wordt vastgehouden, en bij opvragen volgende automatisch geopend.
 • Mogelijkheid om automatisch de factuur per email als PDF naar de klant te zenden, dit kan per klant worden aangegeven (apart email adres hiervoor beschikbaar).
 • Per klant kan een referentie veld worden vastgelegd, dat automatisch bij het invoeren van een order (in de order) wordt overgenomen.
 • De bij de debiteur/crediteur ingevoerde website van klant/leverancier kan nu direct via het programma worden opgestart (idem voor email adressen).
 • Mogelijkheid tot het aanmaken van een CLIEOP03 bestand met alle incasso-opdrachten van de door u opgegeven periode. Dit bestand kunt u eenvoudig in uw telebank programma inlezen en bespaart u het handmatig invoeren van de incasso-opdrachten.
 • Bij de orders/offertes kunt u de opdrachtbevestiging/pro forma/offerte nu ook direct afdrukken door als extra de Shift-toets in te drukken.
 • In een order/offerte wordt via F7 nu ook de marge en opbrengst van de totale order/offerte getoond (naast de al aanwezige marge van de orderregels).
 • Programma houdt nu vast of u in de orders of offertes heeft gewerkt en opent deze de volgende keer automatisch.
 • Mogelijkheid om bij het afdrukken van de pakbon automatisch van alle op de order uitgeleverde producten een etiket af te drukken. Dit etiket kan (naast artikelinformatie) ook adresinformatie van de debiteur bevatten.
 • Diverse aanpassingen en uitbreidingen in de overzichten en rapport manager.
 • Mogelijkheid om aan te geven dat het programma (op een werkstation) maar één keer kan worden opgestart.
 • Functionaliteit kassascherm sterk uitgebreid en diverse aanpassingen doorgevoerd.
 • Aansturing klantendisplay opgenomen, via het programma kunt u een welkomtekst ingeven en aangeven welke informatie op het klantenscherm getoond moet worden.
 • Diverse kleine aanpassingen, bugfixes en nieuwe DLL's.
Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


BAC-Order 5.0 uitbreiding barcodes (April 2007)

barcode Naast de al aanwezige mogelijkheid om EAN-8 en EAN-13 barcodes af te drukken, biedt BAC-Order 5.0 nu ook ondersteuning voor de Code128 symbologie! Afdrukken Code 128 barcode standaard mogelijk!
De Code128 barcode is uitermate geschikt om bijvoorbeeld voor eigen artikelnummers te worden gebruikt.
Het artikelnummer hoeft niet (zoals bij EAN-8 en EAN-13) aan een vast patroon te voldoen, bovendien is het bij deze code ook mogelijk om letters en cijfers (en eventueel leestekens) in het artikelnummer te combineren.

Via de meegeleverde rapport manager kunt u zelf uw artikeletiket aanpassen en de barcode hierop laten afdrukken.
Het afdrukken van etiketten wordt door BAC-Order ondersteunt via zogenaamde labelprinters, zoals Dymo, Zebra etc.
Mocht u behoefte hebben aan een ander soort barcode, neem dan gerust contact met ons op!

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-OrderBAC-Order 5.0 update (Februari 2007)

In februari staat er een update voor BAC-Order 5.0 gepland, alle gebruikers met een onderhoudscontract krijgen deze update automatisch toegezonden.
Hieronder kunt u de belangrijkste aanpassingen terugvinden:
 • Statiegeld en verpakking toegevoegd bij artikel, verpakkingsveld is variabel te gebruiken (b.v. voor automerk).
 • Wanneer de verkoopprijs van een artikel wordt berekend op basis van de inkoopprijs, zal bij de berekening van deze verkoopprijs (en ook de staffel) nu met 4 posities achter de komma gewerkt worden, dit om ongewenste afrondingen te voorkomen.
 • Diverse schermen zijn aangepast, zodat ook bij resoluties hoger dan 1024x768 de informatie juist wordt weergegeven.
 • Verwijderingsbijdrage wordt in het orderscherm nu ook in het totaal meegeteld, tevens wordt hier het totaal statiegeld in vermeld.
 • Opname van voorkeurlijst per debiteur, indien uw orders van debiteuren vaak dezelfde artikelen bevatten, kunt u een voorkeurlijst aanmaken.
  Deze voorkeurlijst kan dan in één keer in de order worden ingelezen (wordt in de Horeca veel gebruikt).
 • Mogelijkheid om de voorkeurlijst per debiteur te exporteren naar Excel.
 • Opname van aandachtspunt bij de debiteur, indien u hier informatie heeft ingevoerd, wordt bij de order achter het debiteurnummer, samen met de naam deze tekst knipperend weergegeven. Soms wil een debiteur bijvoorbeeld altijd een order(bestel)nummer vermeld zien, u kunt dit dan als aandachtspunt opgeven.
 • Verkooppunt kan nu ook bij de debiteur worden vastgelegd. Bij invoer van een order wordt dit van de debiteur overgenomen.
 • Bij de factuur en kontantbon wordt het totaal verleende kortingbedrag nu vastgehouden, dit kunt u eventueel laten afdrukken.
 • Bij de Excel export van artikelen kunt u naast de leverancier en artikelgroep nu ook een reeks van artikelen aangeven, die geëxporteerd gaan worden.
 • Mogelijkheid om aan te geven dat bij het opslaan van de order alle orderregels met besteld=geleverd=0 (nul) automatisch verwijderd worden.
  Dit kan vooral handig zijn bij het inlezen van de voorkeurlijst.
 • Bij de af te drukken voorraadlijsten (aantallen en bedragen) kunt u nu ook een artikelgroep selecteren.
 • Bij het afdrukken van het besteladvies artikelen, worden nu ook het bestelnummer, de voorraad en het nog te leveren (gereserveerd) aantal afgedrukt.
 • Na het boeken van artikelmutaties (ontvangsten n.a.v. bestellingen, directe ontvangsten, voorraad mutaties) bestaat de mogelijkheid om (eventueel automatisch) een ontvangstbon af te drukken.
 • PDF kan nu worden geopend door het bestand aan te klikken.
  Button met PDF opgenomen om vanuit het historie tabblad van debiteur en artikel direct de PDF van factuur/kontantbon te openen.
  Button met PDF opgenomen om via de overzichtlijst facturen (Overzichten -> Verkoop overzichten -> Overzicht facturen) direct de PDF van de factuur te openen.
  Om van deze mogelijkheden gebruik te maken dient u wel éénmalig aan te geven welke PDF reader u gebruikt.
  Ga hiervoor naar Onderhoud -> Instellingen en klik op de button (mapje) achter het veld PDF reader. Gebruikt u een Adobe reader, selecteer dan op de C: schijf de map Program Files -> Adobe -> Acrobat x.0 (hoogste versie) -> Reader en hierin het bestand AcroRd32.exe en sla op met OK.
 • In de overzichtlijst facturen (Overzichten -> Verkoop overzichten -> Overzicht facturen), wordt nu via dubbelklik op de kolom betaald, automatisch het factuurbedrag overgenomen (hoeft dus niet meer handmatig ingevoerd te worden). Ook wordt het aantal dagen dat de factuur openstaat vermeld.
 • In het orderscherm bestaat nu de mogelijkheid om de orderregels permanent op artikelnummer te sorteren (in te stellen via Onderhoud -> Algemene gegevens).
 • In het orderscherm kan nu via F7 direct de verkoopmarge op alle orderregels worden getoond, idem voor het orderregel scherm.
 • In de lijst van artikelen en orderregels wordt als de muis boven het bedrag wordt geplaatst ook het bedrag inclusief BTW getoond (dit als uw prijzen exclusief BTW zijn ingevoerd, zijn de prijzen echter inclusief BTW ingevoerd, dan wordt het bedrag exclusief BTW getoond).
  Let op! Bij de orderregels is een eventuele korting in het bedrag verrekend.
 • In de lijst van artikelen en orderregels wordt als de muis boven de artikelomschrijving wordt geplaatst ook omschrijvingsveld 2 en 3 (indien ingevuld) getoond.
 • In het orderscherm is nu zichtbaar of er informatie in het infoveld van de debiteur aanwezig is, het tabblad bevat dan de tekst deb.info(x) in plaats van deb.info.
 • Wanneer een orderregel een negatieve marge oplevert, kunt u hiervan een signalering krijgen. Deze signalering is via de algemene gegevens aan/uit te zetten.
 • Bij de import van artikelen via Excel is het nu ook mogelijk om de verwijderingsbijdrage, de verpakking en de besteleenheid te importeren.
 • Ondersteuning voor RAIFAM bestanden, naast de RAI(RAI91) bestanden, kunnen nu ook artikelen worden bijgewerkt of geïmporteerd afkomstig uit RAIFAM(RAI99) bestanden.
 • Bij het aanmaken van een prijsafspraak per artikel, wordt nu ook de standaard verkoopprijs en verkoopkorting op het scherm weergegeven.
 • Koppeling met boekhoudsoftware van Exact, de debiteuren aangemaakt in BAC-Order kunnen in Exact worden geïmporteerd. Ook de (verkoop)facturen kunnen in Exact worden ingelezen.
 • Diverse aanpassingen in de module stuklijsten, met name gericht op het afboeken van de voorraad van de onderdelen.
 • Mogelijkheid om de tijdsduur van de muistip (de informatie die wordt getoond als u de muis boven een bepaald veld houdt) zelf in te stellen (Onderhoud -> Instellingen).
 • Diverse kleine aanpassingen, bugfixes en nieuwe DLL's.
Houdt u de komende tijd deze informatie in de gaten, er staan nog meer punten op de lijst om aangepast te worden.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


Wijziging faxnummer jan. 2007 (Januari 2007)

Met ingang van januari 2007 kunt u ons per fax op het nummer 070-8889647 bereiken.
Vriendelijk verzoek om dit in uw administratie aan te passen.Nieuwe website in de lucht (November 2006)

Nu we druk bezig zijn onze software te vernieuwen, was het ook tijd om de website eens grondig aan te pakken. Het resultaat hiervan is nu zichtbaar.
Belangrijk op de website wordt ook de ondersteuning voor de nieuwe versie van BAC-Order.
Via de support link wordt binnenkort met tips en uitleg over BAC-Order 5.0 gestart!BAC-Order 5.0 module lot-/charge-/serienummers (Oktober 2006)

BAC-Order 5.0 is uitgebreid met de module lot-/charge-/serienummers.
Met deze module is het mogelijk om lot-/charge-/serienummers vast te leggen en hier later op terug te kunnen zoeken.
Per orderregel bestaat de mogelijkheid om meerdere serienummers vast te leggen en eventueel ook aantallen hierbij op te geven.
Naast het vastleggen van serienummers, kunnen deze natuurlijk ook op pakbon, factuur etc. worden afgedrukt (eventueel ook met aantallen).

Naast de al bestaande module stuklijsten (samengestelde artikelen) is dit de tweede module die volledig geïntegreerd in het pakket kan worden opgenomen.

Klik op de link, voor prijsinformatie BAC-Order modulesBAC-Order 5.0 margeregeling (September 2006)

In BAC-Order 5.0 is nu ook de "margeregeling" opgenomen (inkoop- en verkoop van gebruikte goederen, waarbij u alleen BTW afdraagt over de gemaakte winst). Bij het inboeken van de orderregel bestaat de mogelijkheid om de winstmarge (het bedrag waarover BTW moet worden afgedragen) in te voeren.
Het programma houdt ook bij de BTW overzichten rekening met de afwijkende BTW-regeling, hetzelfde geldt uiteraard ook voor de doorboeking naar BAC-Finad.
Wilt u meer informatie over de margeregeling, dan kunt u dit op de website van de belastingdienst nalezen.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-OrderBAC-Order 5.0 afdrukken barcodes (Juni 2006)

barcode BAC-Order 5.0 heeft nu ook de mogelijkheid om barcodes (EAN-8 en EAN-13) af te drukken. Standaard voor iedereen beschikbaar!
Mocht u behoefte hebben aan een ander soort barcode, neem dan gerust contact met ons op!
Via de meegeleverde rapport manager kunt u zelf uw artikeletiket aanpassen en de barcode hierop laten afdrukken.
Het afdrukken van etiketten wordt door BAC-Order ondersteunt via zogenaamde labelprinters, zoals Dymo, Zebra etc.

Klik op de link, voor meer informatie over BAC-Order


BAC-Order 5.0 release (December 2005)

Via printscreens wordt onderstaand alvast wat van het nieuwe pakket getoond.

Om te beginnen het opstartscherm:
BAC-Order 5.0 opstartscherm

In de nieuwe versie zijn de invoer van orders, offerte's, het afdrukken van orderbevestigingen, pakbonnen, facturen (eventueel verzamelfacturen) en kontantbonnen volledig geintegreerd opgenomen binnen één scherm.

De sortering van de getoonde informatie is via de tabbladen aan te passen (zie *1).
Nieuw in BAC-Order 5.0 is de mogelijkheid tot invoer van leverdatum en sortering op leverweek.

U kunt gemakkelijk overschakelen van order naar offerte en weer terug (zie *2).

Een ingevoerde offerte kan direct worden overgezet naar een order, hierbij worden dan ook automatisch de voorraadpositie's van de betreffende artikelen aangepast.

Binnen hetzelfde scherm kunnen offerte's, orderbevestigingen, pro-forma's, pakbonnen, kontantbonnen en facturen worden afgedrukt (zie *3).

Bij de offerte en orderbevestiging wordt de informatie in een PDF bestand aangemaakt, dit bestand kunt u eventueel direct naar de betreffende klant doormailen!

Iedere factuur (maar ook iedere kontantbon en bestelbon) wordt automatisch in een PDF bestand opgeslagen en kan altijd opnieuw worden afgedrukt!

Onderstaand vindt u het overzicht orders/offerte's scherm:
BAC-Order 5.0 overzicht orders/offerte's

Speciaal voor de winkelverkoop is een kassascherm ontwikkeld, hiermee wordt het mogelijk gemaakt om op een snelle manier bonnen (kassa-orders) in te voeren.
Bij het ontwerp is ook uitgegaan van een touchscreen, zodat invoer nog sneller kan plaatsvinden!

Het kassascherm gaat er als volgt uitzien:
BAC-Order 5.0 kassascherm

In het order/offerte scherm zijn een aantal extra functie's toegevoegd, zo is er via de tabbladen (zie *1) de mogelijkheid om direct informatie op te vragen (en eventueel te wijzigen/aan te vullen) van:

• prijsafspraken voor de orderdebiteur en soort van de orderdebiteur
• kortingregels voor de orderdebiteur en soort van de orderdebiteur
• verkoophistorie van de orderdebiteur
• info veld van de orderdebiteur

Onderstaand ziet u een voorbeeld van een order/offerte:
BAC-Order 5.0 order/offerte
 
 
 
   HOME   |   NEWS   |   PRODUCTS   |   SUPPORT   |   VISIT US   |   EMAIL
   Copyright © 2015 B.A.C. - Rijswijk. All rights reserved.